لحظه  بروز رسانی 
Opallsilver
Opallsilver

💠نگین عقیق سرخ خطی 💠 رکاب تمام دستساز اثر حامدحاجی

 لینک
💠نگین عقیق سرخ خطی 💠 رکاب تمام دستساز اثر حامدحاجی

💠نگین عقیق سرخ خطی 💠
رکاب تمام دستساز اثر حامدحاجی حسینی
اره کشی دقیق
محکم و سنگین
حکاکی یاعلی بن موسی الرضا
خط استاد ذره
نقره عیار ۹۲۵
وزن ۲۱.۲ گرم
هدیه ........👇🏻
جهت اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠زبرجد اصل معدنی💠 رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

 لینک
💠زبرجد اصل معدنی💠 رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

💠زبرجد اصل معدنی💠
رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی
سوهانکاری بصورت هشتی
تلفیق مات و براق
نگین زبرجد معدنی خوشرنگ
تراش الماسه
ارسال رایگان
هدیه.........👇🏻
برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠عقیق یمنی خطی💠 رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

 لینک
💠عقیق یمنی خطی💠 رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

💠عقیق یمنی خطی💠
رکاب تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی
رکاب پنجه ای محکم و سنگین
اره کشی شده و سوهان خورده
عقیق سرخ یمنی
حکاکی یا حسین مظلوم
ارسال رایگان
هدیه ......👇🏻
برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠الکساندریت روسیه💠 کاملاطبیعی ومعدنی ازعجایب خلقت ۷طیف رنگی که

 لینک
💠الکساندریت روسیه💠 کاملاطبیعی ومعدنی ازعجایب خلقت ۷طیف رنگی که

💠الکساندریت روسیه💠
کاملاطبیعی ومعدنی ازعجایب خلقت
۷طیف رنگی که درطول روز رنگ عوض میکند
رکاب دستسازاثرحامدحاجی حسینی
اره کشی و گوارسه کوب شده
اثری زیبا وکلکسیونی
هدیه......👇🏻
برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠عقیق یمن آبدار💠 رکاب نقره دستساز اثر حامد حاجی حسینی

 لینک
💠عقیق یمن آبدار💠 رکاب نقره دستساز اثر حامد حاجی حسینی

💠عقیق یمن آبدار💠
رکاب نقره دستساز اثر حامد حاجی حسینی
اره کشی منظم و دقیق
نقره عیار ۹۲۵
سایز :۶۷-۶۸
ارسال رایگان
هدیه :.......👇🏻
جهت اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠انگشتر عقیق سبز💠 نگین عقیق سبز اصل رکاب اسپرت(جوان

 لینک
💠انگشتر عقیق سبز💠 نگین عقیق سبز اصل رکاب اسپرت(جوان

💠انگشتر عقیق سبز💠
نگین عقیق سبز اصل
رکاب اسپرت(جوان پسند)
نقره عیار ۹۲۵
خوش رخ و زیبا
هدیه .........👇🏻
جهت اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠سرویس اٌپال سفید اتیوپی💠 پرتلالووبینظیر اثرحقیقتامجلسی وخاص

 لینک
💠سرویس اٌپال سفید اتیوپی💠 پرتلالووبینظیر اثرحقیقتامجلسی وخاص

💠سرویس اٌپال سفید اتیوپی💠
پرتلالووبینظیر
اثرحقیقتامجلسی وخاص
پایه ها تمامانگین کاری
عیار۹۲۵
زنجیروآویز+دستبند+گوشواره+حلقه
بسیارزیباترازتصویرکه باطلا برابری میکند.
بدون مشابه دربازار
هدیه........👇🏻
برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین💠 انگشترحدید اصیل

 لینک
💠قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین💠 انگشترحدید اصیل

💠قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین💠
انگشترحدید اصیل و کاملا معدنی 8 وجهی
حکاکی برجسته بخط نستعلیق
رکاب صفوی زیر شبکه
بسیار خوش رخ و زیبا
نقره عیار۹۲۵
هدیه........👇🏻
برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠گردنبند هنری خاص💠 تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

 لینک
💠گردنبند هنری خاص💠 تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی

💠گردنبند هنری خاص💠
تمام دستساز اثر حامد حاجی حسینی
طرح شیک و زیبا
اره کشی دقیق و ظریف
نگین یاقوت اشکی
نقره عیار ۹۵۰
هدیه:.........👇

برای اطلاع از قیمت ها بر روی لینک بالا کلیک کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Opallsilver
Opallsilver

💠عقیق سیاه یمن💠 رکاب نقره دستساز اثر حامدحاجی

 لینک
💠عقیق سیاه یمن💠 رکاب نقره دستساز اثر حامدحاجی

💠عقیق سیاه یمن💠

رکاب نقره دستساز اثر حامدحاجی حسینی
قلمزنی نفیس و زیبا
وزن: ۲۳گرم!
سایز: ۶۱-۶۲(قابل سایز شدن)
نقره عیار ۹۲۵
اثری فاخر و سنگین
هدیه: ..........👇

جهت اطلاع از قیمت ها به لینک بالا مراجعه کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید