لحظه  بروز رسانی 
منا
منا

توی این سالها تنها چیزی ک تغیر میکنه سنمه

توی این سالها تنها چیزی ک تغیر میکنه سنمه

توی این سالها تنها چیزی ک تغیر میکنه سنمه

تولدم مبارک

مشاهده همه ی 6 نظر
منا
منا

تمامِ آدمهايى كه از ارتفاع ميترسند، یک روز يک

تمامِ آدمهايى كه از ارتفاع ميترسند، یک روز يک

تمامِ آدمهايى كه از ارتفاع ميترسند،
یک روز
يک جا
يک لحظه
داشتند سقوط ميكردند و
دستشان را به اميدِ گرفته شدن دراز كردند
اما نبوده دستى
نبوده تكيه گاهى
و طورى با سر زمين خوردند،
كه حالا از يك پله ى نيم مترى هم ترس دارند!
هواى اين آدمها را بايد داشت
اگر دستشان را نميگيريد،
هُلشان هم ندهيد!
علي قاضي نظام​

مشاهده همه ی 2 نظر
منا
منا

غیر قانونی از مرزهای ذهنم عبور می کنی

غیر قانونی
از مرزهای ذهنم عبور می کنی
به خیالم پا می گذاری
و در قلبم ساکن می شوی
مسافر بی مجوز
من اخراجت نمیکنم
سال هاست
تمـــام مـــن مستعمره ی توست.

مشاهده همه ی 4 نظر