لحظه  بروز رسانی 
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

از بس پستای عاشقانه خوندم. همش فکر میکنم یه نفر

از بس پستای عاشقانه خوندم.
همش فکر میکنم یه نفر ولم کرده رفته ..
وجدانن هر کی ولم کرده بیاد گناه دارررررررررررم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای
دوستشان نداشته باش
زیرا عمیقترین زخمها زخم خنجر کسی است
که با تمام وجود دوستش داشتی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

از خـــــــدا پرسیدند : عزیـــــزترین بندگــــــان نزد تــــــو چه کسانی هستـــــــند

از خـــــــدا پرسیدند : عزیـــــزترین بندگــــــان نزد تــــــو چه کسانی هستـــــــند ؟

خــــــــــدا لبخند زد و گفــــــت :

آنها که که می توانند تــــــــلافـــــــــی کنند امــــــا به خاطر مـــــــــــــــــن
 

مـــــی بخشــــــــــــند !!! 
  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

اون سازمانی که مارو دومین کشور افسرده ی جهان اعلام کرد

اون سازمانی که مارو دومین کشور افسرده ی جهان اعلام کرد....
قطعابرنامه ماه عسل رو ندیده وگرنه لیاقت ما اولین کشور بوده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

گرفتاری پشت گرفتاری.دوست دخترم فهمیده باخواهرش هم دوست شدم.میخواد به

گرفتاری پشت گرفتاری....دوست دخترم فهمیده باخواهرش هم دوست شدم......میخواد به نامزدم بگه ......خیلی بد میشه اخه نامزدم همکلاسی زنمه.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

علم بهتر است یا قیافه مدیر سایت؟؟ برای اولین

علم بهتر است یا قیافه مدیر سایت؟؟

برای اولین بار علم پیروز شد

فاتحه منو بخونین مسدود شدم
میدونم دوست خوبی بودم واستون 
خدافظ همگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

◀اینم بیوگرافی من▶  بنام خدا PARADYS⇨هستم  ﺗﻮﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ بﺩﻧﯿﺎﺍﻭﻣﺪﻡ

◀اینم بیوگرافی من▶ 

بنام خدا PARADYS⇨هستم 
ﺗﻮﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ بﺩﻧﯿﺎﺍﻭﻣﺪﻡ
ﺍﺯﺑﭽﮕﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ×_×↘ 
خوراکیه موردعلاقم غذاست
ﺑﺎﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡo_O 
ﺷﺒﺎک ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿبره"_"
صبحام وقتی پامیشم بیدارشدم»_« 
ی همچین آدمیم خداحفظم کنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا

نگاه به آینده و اعتماد به خدا

نگاه به اطراف و جستجوی خدا

نگاه به درون و دیدن خدا

لحظه تان سرشار از بوی خدا!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید