لحظه  بروز رسانی 
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

روزی خانمی در حال بازی گلف بود که توپش تو جنگل

روزی خانمی در حال بازی گلف بود که توپش تو جنگل افتاد.
او دنبال توپ رفت و دید که یک قورباغه در تله گیر کرده است.
قورباغه به او گفت:مرا از این تله آزاد کن سه آرزوی تو را برآورده کنم .
زن قورباغه را آزاد کرد و قورباغه گفت: "متشکرم" ولی من یادم رفت بگویم شرایطی برای آرزوهایت هست؛
هر آرزویی داشته باشی شوهرت 10 برابر آن را میگیرد.
زن برای اولین آرزویش میخواست که زیباترین زن دنیا شود!
قورباغه اخطار داد که شما متوجه هستید با این آرزو شوهر شما نیز جذابترین مرد دنیا می شود و تمام زنان به او جذب خواهند شد؟
زن جواب داد : اشکالی ندارد من زیباترین زن جهان خواهم شد و او فقط به من نگاه میکند! و او زیباترین زن جهان شد!
برای آرزوی دوم خود، زن میخواست که ثروتمندترین زن جهان باشد!
قورباغه گفت : این طوری شوهرت ثروتمندترین مرد جهان خواهد شد و او 10 برابر از تو ثروتمندتر می شود. زن گفت اشکالی ندارد!
چون هرچه من دارم مال اوست و هرچه او دارد مال من است
و او ثروتمندترین زن جهان شد!
سپس قورباغه از آرزوی سوم زن سوال کرد و او جواب داد:
من دوست دارم یک سکته خفیف قلبی کنم

خيلى اين جنس خطرناکه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید