لحظه  بروز رسانی 
PARADYS
مریضمریض
PARADYS
پست شماره 122110464 از PARADYS


مشاهده همه ی 1 نظر
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

دلم گرفته بازم .خدایا بیا یه کم قدم بزنیم. سیگار از

دلم گرفته بازم .خدایا بیا یه کم قدم بزنیم. سیگار از

دلم گرفته بازم .........خدایا بیا یه کم قدم بزنیم.......
سیگار از من .........باران از تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARADYS
مریضمریض
PARADYS

میروم تا در میخوانه کمی مست کنم

میروم تا در میخوانه کمی مست کنم

میروم تا در میخوانه کمی مست کنم                جرعه بالا زنمو انچه نباید بکنم
انقدر مست کنم اندوه جهانم برود                   استکان روی لبم باشد و جانم برود
برود هرکی دلش خواست شکایت بکند            شهر باید به منه الکلی عادت بکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید