لحظه  بروز رسانی 
ارش کیا #مدیرگروه آدمی را آدمیت لازم است#
خوشتیپخوشتیپ
ارش کیا #مدیرگروه آدمی را آدمیت لازم است#

یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را

یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم! جیب هایم مطمئن ترند.!! دنیا رو می بینی؟ حرف حرف میاره، پول پول میاره، خواب خواب میاره.ولی 'محبت'، "خیانت" میاره! وفاداری آدم ها رو "زمان" اثبات می کنه نه "زبان"!!! زندگى به من آموخت: که"هيچ چيز از هيچ كس بعيد نيست"!!!! این جمله رو هرگز فراموش نکن : "برای دوستت دارم بعضی ها؛ "مرسی" هم زیاد است!!! {-35-}{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ارش کیا #مدیرگروه آدمی را آدمیت لازم است#
خوشتیپخوشتیپ
ارش کیا #مدیرگروه آدمی را آدمیت لازم است#

از مرگ نترسید از این بترسید که تاوقتی که زنده اید

از مرگ نترسید از این بترسید که تاوقتی که زنده اید چیزی درون شما بمیرد بنام انسانیت{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر