لحظه  بروز رسانی 
masoud
آروم و عادیآروم و عادی
masoud

‏بد شو چشماتو ببند خوب شو چشماتو باز ڪن ببین ڪے

‏بد شو چشماتو ببند خوب شو چشماتو باز ڪن ببین ڪے

‏بد شو چشماتو ببند خوب شو چشماتو باز ڪن ببین ڪے ڪنارته دستاشو ببوس.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
کتک خوردهکتک خورده
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

برای کسی که با میل خودش رفته یک

برای کسی که با میل خودش رفته

یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
کتک خوردهکتک خورده
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ

تنهایی خود را مقدس بدار تا زمانی که

تنهایی خود را مقدس بدار

تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافته ای

در تنهایی خود بمان . . .

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥️
♥️

برای سردی دست هایم ؛ آهی به گرمای "عشق" باش

برای سردی دست هایم ؛ آهی به گرمای "عشق" باش

برای سردی دست هایم ؛
آهی به گرمای "عشق" باش ..
که تنهایی ام دیگر
در جیب هایم نمی گنجد ...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥️
♥️

اﺯ ﺗَﺮﺱ ﺑﯽ کسی ، ﺑﻪ ﺁﻏﻮش های ﭘﯿﺶ ﭘﺎ

اﺯ ﺗَﺮﺱ ﺑﯽ کسی ، ﺑﻪ ﺁﻏﻮش های ﭘﯿﺶ ﭘﺎ

اﺯ ﺗَﺮﺱ ﺑﯽ کسی ،
ﺑﻪ ﺁﻏﻮش های ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،
ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ..
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ،
ﺭنجی ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ ..

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥️
♥️

صبح ها ڪه بیدار می‌شوم از پسِ همه

صبح ها ڪه بیدار می‌شوم از پسِ همه

صبح ها
ڪه بیدار می‌شوم
از پسِ همه نداشته هایم
تو را به یاد می‌آورم
ڪه دلچسب ترین نداشته یِ منی
بیــداری‌اَم را طلوع باش
•••

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید