لحظه  بروز رسانی 
الهام
الهام

‌ ‌‌‌بيا تا پاى جان با هم بمانيم

‌ ‌‌‌بيا تا پاى جان با هم بمانيم


‌‌‌بيا تا پاى جان با هم بمانيم


‌‌

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
الهام
الهام

‌ وقتی ب تو فکر میکنم لبخندهایم را

‌ وقتی ب تو فکر میکنم لبخندهایم را


وقتی
ب تو فکر میکنم
لبخندهایم را دوست دارم

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سیـــــــاوش _M
سیـــــــاوش _M
پست شماره 319463260 از سیـــــــاوش _M

.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرستش
پرستش

کجا بمیرم که با بوسه های تو چشم باز

کجا بمیرم که با بوسه های تو چشم باز

کجا بمیرم
که با بوسه های تو چشم باز کنم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرستش
پرستش

ای در دلــــم نشسـتـه از تــو کجــا گریزم.؟

ای در دلــــم نشسـتـه از تــو کجــا گریزم.؟

ای در دلــــم نشسـتـه
از تــو کجــا گریزم...؟

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپـــــور
آروم و عادیآروم و عادی
شــــــــاپـــــور

انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ی فكرش، شریف

انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ی فكرش، شریف

انسان بزرگ نمیشود
جز به وسیله ی فكرش،
شریف نمیشود،
جز به واسطه ی رفتارش،
و قابل احترام نمیگردد
جز به سبب اعمال نیكش...

تقدیم به كسی
که شایسته ی احترامست.


@r0zz

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر
پرستش
پرستش

صبح هم خواب می ماند وقتی که من

صبح هم خواب می ماند وقتی که من

صبح هم
خواب می ماند
وقتی که من
برای دوست داشتن تو
سحر خیز می شوم


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهام
الهام

بگذر تابستان بگذر. حالِ من با تو خوب نمی

بگذر تابستان بگذر. حالِ من با تو خوب نمی

بگذر تابستان
بگذر...
حالِ من با تو خوب نمی شود،
پاییز حالِ مرا بهتر میشناسد!

‌_آبادی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید