لحظه  بروز رسانی 
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

ســـوگـــند عـــشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جات پُر شدني نيس ك پُرش كنم..!
آروم و عادیآروم و عادی
جات پُر شدني نيس ك پُرش كنم..!

Ꮖ ᏔᎪNᎢ ᎢᎾ ᏞᎾᏙᎬ YᎾᏌ , FᎾᎡᎬᏙᎬᎡ ᎪNᎠ Ꭺ

Ꮖ ᏔᎪNᎢ ᎢᎾ ᏞᎾᏙᎬ YᎾᏌ , FᎾᎡᎬᏙᎬᎡ ᎪNᎠ Ꭺ

Ꮖ ᏔᎪNᎢ ᎢᎾ ᏞᎾᏙᎬ YᎾᏌ ,
FᎾᎡᎬᏙᎬᎡ ᎪNᎠ Ꭺ ᎠᎪY .

میخواهم طُ را تا ابدو یک روز دوست بدارم

مــلکـــهـــ تنهـــاییـــ
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 11 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

مشاهده همه ی 2 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora
تکرار❤

تکرار❤

مشاهده همه ی 2 نظر