لحظه  بروز رسانی 
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ

@satin77 ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺷﺮﻕ ﯾﺎ ﻏﺮﺏ ﺷﻤﺎﻝ ♥ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﺍ

@satin77 ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺷﺮﻕ ﯾﺎ ﻏﺮﺏ ﺷﻤﺎﻝ ♥ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﺍ

@satin77 ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺷﺮﻕ ﯾﺎ ﻏﺮﺏ ﺷﻤﺎﻝ ♥ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ♥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

مشاهده همه ی 4 نظر
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ

ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ؟ﺩﻭﺑﺎﻝ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ؟ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ

ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ؟ﺩﻭﺑﺎﻝ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ؟ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺑﮕﯿﺮﻡ!ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ

ﺩﻭﺭﻩ ،ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﮔﺮﮔﻬﺎﺳﺖ … ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ

ﺩﻭﺭﻩ ،ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﮔﺮﮔﻬﺎﺳﺖ … ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ! ﮔﺮﮒ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺧﯿﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻧﯽ!!! ﻣﺎ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﮔﺮﮒ ﻧﺒﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ
ηαzαηiηΜLate Fiery AngelΜ

مرد من بهم بگو کنارت هستم برای روزی که دستان نازنینت را

مرد من بهم بگو کنارت هستم برای روزی که

دستان نازنینت را در دستان مضطربم

 میگذاری و ازم قول میخواهی که تا ابد کنارت بمانم.


بگو مردم هستی برای لحظه ای که از بزرگترها اجازه میگیرم

تا شاهزاده این مملکت بشوی

http://ts2.mm.bing.net/th?id=H.4951424168624977&pid=1.7

مشاهده همه ی 4 نظر