لحظه  بروز رسانی 
Pariya49
آروم و عادیآروم و عادی
Pariya49

خوشبختی یعنی… در خاطر کسی ماندگار هستی که لحظه های نبودنت

خوشبختی یعنی…

در خاطر کسی ماندگار هستی

که لحظه های نبودنت را

باتمام دنیا عوض نمیکند….

مشاهده همه ی 49 نظر
Mahan
ناراحتناراحت
Mahan

ساده که میشوی همه چیزخوب می شود خودت غمت مشکلت غصه

ساده که میشوی
همه چیزخوب می شود
خودت
غمت
مشکلت
غصه ات
آدم های اطرافت
حتی دشمنت
یک آدم ساده که باشی
برایت فرقی نمی کندکه تجمل چیست
که قیمت تویوتا لندکوروز چنداست
بنز آخرین مدل چند ایربگ دارد
مهم نیست
نیاوران کجاست
شریعتی وپاسداران وفرشته والهیه
کدام حوالی اند
رستوران چینی ها
گرانترین غذایش چیست
ساده که باشی
همیشه درجیبت شکلات پیدامیشود
همیشه لبخندبرلب داری
برروی جدول های کنارخیابان راه میروی
زیرباران دهانت راباز میکنی
وقطره قطره مینوشی باران را
آدم برفی که درست میکنی
شال گردنت رابه اومیبخشی
ساده که باشی
بربری داغ باپنیر واقعا عشق بازیست
آدمهای ساده رادوست دارم
بوی ناب آدم میدهند
ساده که میشوی
فرمول نمیخواهی
ایکس توهمیشه مساوی ایگرگ توست
درگیر رادیکال وانتگرال نیستی
هرجایی به راحتی محاسبه میشوی
ساده که میشوی
حجم نداری،جایی نمیگیری
زود به یاد می آیی و دیر از خاطر میروی
ساده که میشوی
کوچک میشوی
توی دل هرکسی جامیشوی
وبازهمیشه درجیبت شکلات پیدا میشود...

مشاهده همه ی 5 نظر