لحظه  بروز رسانی 
ParLa
ParLa

کاش …پرده میدانست …تاپنجره باز است فرصت رقصیدن دارد…!!!

کاش …
پرده میدانست …
تاپنجره باز است فرصت رقصیدن دارد…!!!

naghmehsara.ir05.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
ParLa
ParLa

آهای کافـﮧ چی …در این روزهاے پر رفت و بی


62300948354521503051.jpg

آهای کافـﮧ چی …
در این روزهاے پر رفت و بی آمد

ندیدی عزیزی را کـﮧ تمام ِ تلاشش در رفتـטּ بود و نماندטּ ؟

این آخرے ها خبر دیدنش را در کافـﮧ اے بـﮧ مـטּ دادند ؛

اگر رفتـﮧ کـﮧ هیچاگر باز هم آمد تو قهوه ای تلخ تر از تمامی تلخ ها بـﮧ حساب مـטּ برایش بریز ,

اگر از تلخی اش گلـﮧ و شکایتی کرد بگو :فلانی گفت :این تلخی در برابر رفتنت هیچ است .
بگو : کـﮧ فلانی در بـﮧ در این کافه بـﮧ آטּ کافه در پی تو بود بی انصاف !آهای کافـﮧ چی حواست با مـטּ است ؟

مشاهده همه ی 2 نظر
ParLa
ParLa

با سمند 200 تا سرعت بری میگه این است خودروی


با سمند 200 تا سرعت بری میگه این است خودروی ملی
سمند های جدید اگ 200 تا بری میگه مچکریم روحانی

مشاهده همه ی 11 نظر
ParLa
ParLa

lnp1697rv7c3z9n70r.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
ParLa
ParLa

چی بگم . . . . . نه به آن شوری

چی بگم .. . . . . نه به آن شوری شور..  نه به این بی نمکی...u58vrp1bn7muybb62er.jpg

jqlcbdgckipaalwvr5q8.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
ParLa
ParLa

hwh73hy2y73k3yy98i.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
ParLa
ParLa

ماهی به آب گفت: بی تو میمیرم، آب خواست امتحانش کنه

ماهی به آب گفت: بی تو میمیرم، آب خواست امتحانش کنه گفت: میرم به حرفات فکر میکنم! رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود...

هیچوقت با نبودنت کسیو امتحان نکن ، هیچ وقت !!!


8n0ek7vtfanhwei9.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
ParLa
ParLa

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ،


ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ، ﻧﻤﺮﻩ‌ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﻢ!

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ! ﺍﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ، ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺮﻩ‌ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯽ؟

ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ.

ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻭﺭﺩ.

ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﯼ؟!

ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ! ﻭ ﻫﻤﺎﻥ‌ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﯼ، ﺑﻬﺸﺖ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﺮﻩ‌ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ.

به سلامتیه همه مادر ها


8x6u5fixjkawk78piid2.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر