http://upload7.ir/images/86292814711759107251.gif1358292294710824_large.gif

http://upload7.ir/images/82876842344672528566.gif


1358292294710824_large.gif


1391/05/20پاتوق مجردها

بروز رسانی 
Hadis
Hadis

دیدم که بر سراسر من موج می‌زند چون هرم سرخ‌گونه

دیدم که بر سراسر من موج می‌زند
چون هرم سرخ‌گونه آتش
چون انعکاس آب
چون ابری از تشنج باران‌ها
چون آسمانی از نفس فصل‌های گرم
تا بی نهایت
تا آن سوی حیات
گسترده بود او

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

شانه‌های تو قبله‌گاه دیدگان پر نیاز من

شانه‌های تو
قبله‌گاه دیدگان پر نیاز من
شانه‌های تو
مهر سنگی نماز من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

شانه‌های تو در خروش آفتاب داغ پر شکوه

شانه‌های تو
در خروش آفتاب داغ پر شکوه
زیر دانه‌های گرم و روشن عرق
برق می‌زند چو قله‌های کوه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

در سکوت معبد هوس خفته‌ام کنار پیکر تو بی‌قرار

در سکوت معبد هوس
خفته‌ام کنار پیکر تو بی‌قرار
جای بوسه‌های من بر روی شانه‌هات
همچو جای نیش آتشین مار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

شانه‌های تو برج‌های آهنین جلوه شگرف خون

شانه‌های تو
برج‌های آهنین
جلوه شگرف خون و زندگی
رنگ آن به رنگ مجمری مسین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید