افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان

http://upload7.ir/images/86292814711759107251.gif1358292294710824_large.gif

http://upload7.ir/images/82876842344672528566.gif


1358292294710824_large.gif


1391/05/20پاتوق مجردها

بروز رسانی 
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
طِیبُ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَونُهُ وخَفِیَ رِیحُهُ، وطِیبُ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِیحُهُ وخَفِیَ لَونُهُ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عطرِ زنان، رنگش آشکار و بویش پنهان است و عطرِ مردان بویش آشکار و رنگش ناپیداست .
الکافی : 6/512/17 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
أیُّما امرأةٍ استَعطَرَتْ فَمَرَّت علی قَومٍ لِیَجِدُوا مِن رِیحِها فهی زانِیَةٌ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر زنی که به خود عطر زند و از کنار عدّه ای [مرد] بگذرد ، تا بویش به مشام آنها رسد ، زناکار است .
سنن النسائی : 8/153 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
مَن رَدَّتهُ الطِّیَرَةُ عَن حاجَتِهِ فَقَد أشرَکَ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر که فال بد زدن او را از کارش باز دارد ، شرک ورزیده است .
کنز العمّال : 28566

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
مَن خَرَجَ یُریدُ سَفَرا فَرَجَعَ مِن طَیرٍفقد کَفَرَ بما اُنزِلَ علی محمّدٍ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هرکه برای سفر خانه اش را ترک کند و بر اثر فال بد زدن بازگردد ، به آنچه بر محمّد نازل شده کفر ورزیده است .
کنز العمّال : 28570

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
لیسَ مِنّا مَن تَطَیَّرَ أو تُطُیِّرَ لَهُ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : از ما نیست کسی که فال بد زند یا برایش فال بد زده شود (به فال بد دیگران نسبت به خود اعتقاد داشته باشد) .
الترغیب والترهیب : 4/33/4 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
أصدَقُ الطِّیَرَةِ الفَألُ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : راست ترین فال ، فال خوب است .
کنز العمّال : 28584 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
لا طِیَرَةَ ولا شُؤمَ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نه فال بد درست است و نه شومی .
تفسیر نور الثقلین : 4/382/35 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
کَفّارَةُ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کفّاره فال بد ، توکّل است .
الکافی : 8/198/236 .

نظرات برای این پست غیر فعال است
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ
یـــہ از ב๛ رᓅـتـہ

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
تَقلیمُ الأظفارِ یَمنَعُ الداءَ الأعظَمَ، و یُدِرُّ الرِّزقَ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کوتاه کردن ناخنها از درد بزرگ تر جلوگیری می کند و روزی را زیاد می گرداند .
الکافی : 6/490/1

نظرات برای این پست غیر فعال است