لحظه  بروز رسانی 
ROZ
ROZ

یه لبخند ، میتونه شروع یه دوستی باشه

یه لبخند ، میتونه شروع یه دوستی باشه

یه لبخند ،
میتونه شروع یه دوستی باشه
یه حرف ،
میتونه پایان جنگ باشه
یه نگاه ،
میتونه یه رابطه رو نجات بده
و یه نفر ؛
میتونه زندگیت رو تغییر بده.


‌‌‌‌

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید