افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

-دلم گرفته ، ای دوست ! هوای گریه با من ؛

گر از قفس گریزم ، کجا روم ، کجا ، من ؟


کجا روم ؟ که راهی به گلشنی ندانم ،

که دیده برگشودم ، به کنج تنگنا ، من .


نه بسته ام به کس دل ، نه بسته کس به من نیز،

چو تخته پاره بر موج ، رها ، رها ، رها ، من .


ز من هر آنکه او دور، چودل به سینه نزدیک ؛

به من هر آنکه نزدیک ، ازو جدا، جدا ، من !


نه چشم دل به سویی ، نه باده در سبویی

که تر کنم گلویی به یاد آشنا ، من .

ز بودنم چه افزود ؟ نبودنم چه کاهد ؟

که گو یدم به پاسخ ، که زنده ام چرا من ؟

ستاره ها نهفتم ، در آسمان ابری ــ

دلم گرفته ، ای دوست ! هوای گریه با من ...

"سیمین بهبهانی"

مشاهده همه ی 1 نظر
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

خــــداوندا نگـذار که از تو

فقط نامت را بدانم و نگذار که از تو

تنها مشق کردن اسمت را به یاد داشته باشم

همواره در من جاری باش

همانگونه که خون در رگهایم جاری است

مشاهده همه ی 1 نظر
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

گاهی خدا را صدا بزن

بی آنکه بخواهی گله کنی

بی آنکه بگویی چرا

بی آنکه نداشتن ها و نبودن ها را

به او نسبت بدهی

گاهی خدا را به خاطر خدا بودنش

صدا بزن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

زندگی یعنی :

ناخواسته به دنیا آمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وار عشق ورزیدن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد ، مردن . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است

هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

برای کسی که با میل خودش رفته

یک ثانیه دلتنگی هم حماقت محض است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

آدما دو جور زندگی میکنن یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی میکنن

یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

سخت است حرفت را نفهمند،

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

"دکتر علی شریعتی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید