افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

نه چتر با خود داشتی...

نه روزنامه...

نه چمدان...

عاشقت شدم...

از کجا باید میدانستم مسافری؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

گاه سکوت معجزه میکند...

و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

وقتی تو نیستی همه نیستن...

نه که نیستن!

هستن!

ولی مثل تو نیستن!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

خدایا، آنکه در تنهاترین تنهاییم، تنهای تنهایم گذاشت....

خواهشی دارم...

تو در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

کاش میشد قصه رفتن را وقت گفتن بی صدا تغییر داد...

کاش میشد سرنوشت خویش را خود نوشت و بر کف تقدیر داد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم...

نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم...

مرا اسیر خودت کرده ای دعایی کن...

که آخرین نفسم در این قفس بزنم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

دوباره فال حافظ میگیرم....

دوباره توی فالمی...

همیشه در خیالتم...

اگر چه بی خیالمی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

افسوس که عشق جاودانه نیست.عشق گل سرخیست که طاقت طوفان را ندارد. عشق یک خاطره سبز است که از آمدن پاییز میترسد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

تودنیا طالب سه چیزباش یه گل برای یه روز یه ستاره برای یه شب یه دوست خوب برای همیشه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PoOrYiA
خواب آلودخواب آلود
PoOrYiA

🌹🌙مهم نیست
🌹🌟که قفلها دست کیست
🌹🌙مهم اینست
🌹🌟که کلیدها دست خداست
🌹🌙در این شب زیبا از ته دل
🌹🌟دعا میکنم شاه کلید تمام قفلها را
🌹🌙از خداوند هدیه بگیرید.

🌹🌟شبتون بخیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید