لحظه  بروز رسانی 
ĤΨ=EΨ
ĤΨ=EΨ

کــربلا یـعنی ابـوالفضل و حــبـیـب آن هـمه مجروح وتنها یک

کــربلا یـعنی ابـوالفضل و حــبـیـب

آن هـمه مجروح وتنها یک حـبـیـب

کــربلا یـعـنـی قـــنـاتی در قـنــوت

اشـک زیـنب نیمه شب در سکوت!

M1383543592.jpg

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

روزی که دختــر کوچولــوم بیــاد پیشــم بگــه

روزی که دختــر کوچولــوم بیــاد پیشــم بگــه خــانوم محتــرم! لطفـا به آقاتـون یه چیـــزی بگیــن

روزی که دختــر کوچولــوم
بیــاد پیشــم بگــه
خــانوم محتــرم! لطفـا به آقاتـون
یه چیـــزی بگیــن
"دیـــوونــم کرده"
اونوقت عشقم زیر چشمــی
حواســـش به ما باشــه!!
منم به دختــرم بگم
پــس من چی بگـــم مامان!
کــه یه عمـــره دیوونـــشــم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

یادش بخـــــــیر… کوچک که بودیم میخوانــــدیم: بشکـــــن بشکـــــنه،بشکن

یادش بخـــــــیر… کوچک که بودیم میخوانــــدیم: بشکـــــن بشکـــــنه،بشکن

یادش بخـــــــیر…

کوچک که بودیم میخوانــــدیم:

بشکـــــن بشکـــــنه،بشکن

من نمیشکنم، بشکن

جونِ..

قسم خوردن هــا بیهــــــوده بود

نمیشکستیــــــم!

حتــــــی اگـــر جهانــــی پیش رویمان مـــی ایستاد

این روزها بزرگ شـــــده ایم

اما ترد و شـــکننده

بی آنکه بگـــــویند بشکن،

میشکنیــــــم

بی صـ ــ ـــدای بی صـــــدا…!

مشاهده همه ی 1 نظر
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

     آهاے همیشگے ترینم! تمام فعل هاے ماضے ام

  
  آهاے همیشگے ترینم!
تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود..
من هر لحظه تو را صرف مے کنم.

مشاهده همه ی 1 نظر
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

هــــنـــــــــوز دلخــــوشی ذهن خســــــــــــــته ام ایــــــــــــن استــــــــ. که در

هــــنـــــــــوز دلخــــوشی ذهن خســــــــــــــته ام

ایــــــــــــن استــــــــ..

که

در

خیــــــــــــــــــال خودم

هنــــــــــوز بــــــــی خیـــــــــال

مـــــن

نشــــــــدی...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

فک کن : ☜ "یـــــــــه روزی " از خواب بیدار

فک کن : ☜ "یـــــــــه روزی " از خواب بیدار

فک کن :
☜ "یـــــــــه روزی " از خواب بیدار میشی ؛
یهو میبینی یه : ☜ ♥ دخـــــــــتر ♥کوچولو جلوی آیینه وایساده ؛
× هرچیزی که رو میزرو داره میماله به صورتش ×
بهش میگی : " ببـــــــــینمت "؟؟؟
اونم صورت رنگ رنگیشو برمیگردونه میگه :
☜ " خــــــــــــــوشگل " شدم بابایی ؟؟؟
یهو باصدای بلند میخندیو میگی : " تــــــوووووله "
چرابه وسایل های مامانت دست زدی؟؟
"دعـــــــــوات " میکنه هااااا ×
اون میگه : ☜ " منـــــــــــــــــ "
میخواستم مثل : " مـــــــــامانی " خوشگل بشم ×
بعد لباشو غنچه کنه و بگه : بابایی ؟؟؟؟
نذاری مامانی منو دعوا کنه ها ×
" تــــــــــــــــــو " هم بگی :
شرط داره ؛ باید بیایی بغل بابایی و هزارتا بوسش کنی ×
اون میگه : ☜ " بـــــــــــــــووووس " گنده ؟؟
توهم میگی : اررررررره دیگه ×
یهو منـــــــــــــــــ سر میرسم میپره تو بغلت ؛
میگم : ☜ " چشمام " روشن میبینم که خانوم برا باباشون خوشگل کرده ×
توهم بغلـــش میکنی و میگی :
خوب دخترم میخواست عین مامانش خوشگ بشه دیگه ؛
اونم تو بغلـــت میگه : مامانی ببخشید ×
منـــــــــــــــــم نزدیک میشم لبای دخترمونو میبوسم بهدشم سره باباشو میبوسم و میگم :
این یه بار و به خاطر بابات بخشیدم ؛
این یعنی بهترین روز زندگـــــــی :
☜ " منـــــــ♡ــــــــــ "

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

میدونی آدم باید با دوست پسرش چیکار کنه؟!؟ گاز بگیری در

میدونی آدم باید با دوست پسرش چیکار کنه؟!؟
گاز بگیری در حدی که گوشتش جدا شه....
واسش رژلب بزنی....
موهای دستشو بکشی اشکش دربیاد.....
موهای سرشو بکشی.....
رو کفشش که تازه واکس زده لگد کنی...
وقتی باهات قهره جییییییغ بکشی سرش....
مجبورش کنی باهات قایم موشک بازی کنه.....
وقتی باهاش میری رستوران دقش بیاری در حدی که از خنده نتونه غذاشو بخوره.....
وقتی لباس روشن پوشید لبتو بذاری رو پیرهنش جای رژت رو لباسش بمونه.....
وقتی میخواد باهات عکس بگیره دهنشو سرویس کنی.....:
وقتی ته ریش میذاره چک بزنیش ....
کنار ساحل هلش بدی تو دریا خیس بشه....
وقتی رانندگی میکنه چشاشو نگه داری سکته کنه....
وقتی تو جاده 180 تا داره میره یکی از وسیله هاشو پرت کنی بیرون مجبور بشه برگرده
کلٱ دقش بیاری و کرم بریزی دیوانش کنی حرصش بدی..
همه بلاهارو سرش بیاری بازم دیوونت
باشه و نفسش باشی

مشاهده همه ی 3 نظر
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

دلـــم واســه تــویـــی تنـــگ شـــده، کــه هــیـچ وقـت نـمـی تــونــی بـفـهـمــی

دلـــم واســه تــویـــی تنـــگ شـــده،

کــه هــیـچ وقـت نـمـی تــونــی بـفـهـمــی چــه انــدازه دلـتـنـگـم،

و چـه اندازه عــاشـقـانـه، بـــه دور از هـوس، صـادقــانه، تــو رو دوسـت دارم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
خوشحالخوشحال
زهرا

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ … ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ … ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕـــﺮ …

ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕــــﺮ …

و ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید