لحظه  بروز رسانی 
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان

شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان

شب قشنگترین اتفاقے هست!

که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را
به رخ زمین بکشد
خدايا
ستاره هاےآسمانت را
سقف خانه دوستانم كن
تازندگيشان مانند ستاره بدرخشد
شبتون قشنگ
دلتون پراز زیبایے
شب_بخیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

عطر آغوشت زیباترین انقلابی ست که هر شب در

عطر آغوشت زیباترین انقلابی ست که هر شب در

عطر آغوشت
زیباترین انقلابی ست
که هر شب در میان جانم
عاشقانه کودتا می کند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

تَمامِ قَلب مَن تو هَستی - آروم جونِ مَن

تَمامِ قَلب مَن تو هَستی - آروم جونِ مَن

- تَمامِ قَلب مَن تو هَستی
- آروم جونِ مَن تو هَستی

نظرات برای این پست غیر فعال است
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

+گروه خونیت چیه؟ -توعه مثبت •.•

+گروه خونیت چیه؟ -توعه مثبت •.•

+گروه خونیت چیه؟
-توعه مثبت •.•

مشاهده همه ی 5 نظر
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

نمکدان را که پر می کنی توجهی به ریختن

نمکدان را که پر می کنی
توجهی به ریختن نمک ها نداری


اما زعفران راکه میسابی
به دانه دانه اش توجه می کنی
حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست
ولی بدون زعفران
ماه ها و سال ها می توان آشپزی کرد و غذا خورد


مراقب نمک های زندگیتان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند
وای بر سفره زندگی😕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

دختره ٢٠۶ رو زده به تیر برق ماشین نصف شده به

دختره ٢٠۶ رو زده به تیر برق ماشین نصف شده به افسره میگه
جنابببببب سروان
یعنی اشتباه از من بوده؟افسره میگه نه فکر کنم علت حادثه خواب آلودگی تیر برق بوده😂😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟

دختره ميره کله پزي، فروشنده ميگه: چشم بذارم؟

دختره ميگه: آخه من تو اين يه ذره مغازه کجا قايم شم؟ 🙂


میگن فروشنده تشنج کرده یه پا و یه دستش فلج شده
کله گوسفنده هم زنده شد و فرار کرد...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

پسره رفته خواستگاری ...
رفتن تو اتاق با هم حرف بزنن، دختره با عشوه میگه:
من قصد ازدواج ندارم! 😉

پسره هم کم نیاورد و گفت :
منم همینطور...
فقط اومدم خونه تون موز بخورم 🍌😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋
قبراققبراق
≋̮̑l̮̮̑̑ȏ̮̮̑ȓ̮̮̑Ȃ̮̮̑M̮̮̑̑Ȋ̮̮̑N̮̮̑̑b̮̮̑̑ȏ̮̮̑y̮̑≋

مورد داشتیم خانمه اسم شوهرش اکبر بوده، یه چند روزی با

مورد داشتیم خانمه اسم شوهرش اکبر بوده، یه چند روزی با هم قهرن
توی اون مدت خانمه

سرنماز بجای "الله اکبر" میگفته:
"الله بعضیا" 😳😳😳
بله دیگه خب حق داره 😜😁😂

میدونی قهرن قهر
(میگن فرشته از شدت خنده غش کردن و ۲ هفتس نمیتونند گناه و ثواب آدمارو ثبت
کنند)😁😁😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید