.دل بریـ ـدگـ ـان.

.دل بریـ ـدگـ ـان.

دلــم مثل دلت خونــه شقایق چشــام دریای بارونــه .. 3572 کاربر - 58440 پست
option

option

می نویسم غزلی روی گلبرگ گلی عطر آن می پیچد در .. 3195 کاربر - 88970 پست
Remix Seda

Remix Seda

جملات و حرف های کوتاه عاشقانه برای مخاطب خاص 18334 کاربر - 113097 پست
بچه خشوک

بچه خشوک

خوش امد میگیم به تمام کاربران گروه مخصوصا ♥بچه ها.. 10613 کاربر - 12412 پست
فیسگرام

فیسگرام

22 کاربر - 2 پست
همه چی جوره

همه چی جوره

میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگی.. 307 کاربر - 2001 پست