بروز رسانی 
مجتبی{مدیرارشد}پاتوق بروبچ باحال رفسنجوووووووون
ورزشکارورزشکار
مجتبی{مدیرارشد}پاتوق بروبچ باحال رفسنجوووووووون

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می‌خواهید

بزرگترین آزمون ایمان
زمانی است که
آنچه که می‌خواهید را
بدست نمی آورید.
با این حال قادرید بگوئید
خدایا شکرت
زیرا به نعمت های بسیار دیگر که به شما داده فکر می کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی{مدیرارشد}پاتوق بروبچ باحال رفسنجوووووووون
ورزشکارورزشکار
مجتبی{مدیرارشد}پاتوق بروبچ باحال رفسنجوووووووون

زندگي، رسم ِ خوشايندي ست زندگي، بال و پري دارد،

زندگي، رسم ِ خوشايندي ست
زندگي، بال و پري دارد، با وسعت مرگ
پرشي دارد اندازه ي عشق
زندگي، چيزي نيست، که لب ِ طاقچه ي عادت
از ياد من و تو برود

سهراب سپهري

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید