به گــــــــروه دختــــــــــرک ها خوش آمدید
بروز رسانی 
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

عاشق که نباشی ؛ "پاییز" می‌شود مثل تمام فصل ها

عاشق که نباشی ؛ "پاییز" می‌شود مثل تمام فصل ها

عاشق که نباشی ؛
"پاییز" می‌شود مثل تمام فصل ها ...
نه با آمدنش ذوق می کنی، نه از رفتنش دلت می‌گیرد .
عاشق که نباشی؛ حواست به ته مانده ی پس انداز توی جیبت است، یا اضافه ی پولی که از راننده ی تاکسی می گیری... و دغدغه ات این است که امروز چای ات را با قند بنوشی یا بدون قند .
عاشق که نباشی؛ برگ های سبز و نارنجی، برایت شبیه هم‌اند و کافه ها فقط یک مکان معمولی اند برای نشستن و نفس کشیدن ... آدم ها بدون تفکیکِ جنسیت، در ذهنت تداعی می شوند، شعر ، فقط ترکیب کلمات است و موسیقی، فقط تلفیقِ نت ها و حنجره ...
عاشق که نباشی؛ جهانت هیجان زیادی برای لبخند ندارد، اما خیالت راحت است که کسی را هم برای از دست دادن نداری .
عاشق که نباشی؛ پیر می شوی اما موهایت سیاه می مانَد ...


‌ ‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❅•|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Silence
ناراحتناراحت
Silence

مردم، فقط یک لحظه به فکر تو هستند و بعد،

مردم، فقط یک لحظه به فکر تو هستند و بعد،
همه می روند دنبال کار و زندگی و گرفتاری های خود.
این امری است طبیعی، مگر خود او غیر از آن بود
چقدر دلش می خواست که در اتاق باز شود، یک نفر تو بیاید و به درد دل او گوش کند و او بتواند به دل راحت در مقابلش اشک بریزد...

👤آلبا دسس پدس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"
آروم و عادیآروم و عادی
‌"بانـــــ❤ـــــوی احساس"

آری قطعا دوستت دارم وگرنه در وطنی غمین

آری قطعا دوستت دارم وگرنه در وطنی غمین

آری
قطعا دوستت دارم
وگرنه در وطنی غمین
و غارت شده
چه میتوانستم بکنم؟


عبدالعظیم_فنجان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید