به گــــــــروه دختــــــــــرک ها خوش آمدید
بروز رسانی 
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

من خانه‌ام را پر از رنگ ميكنم پراز عطر

من خانه‌ام را پر از رنگ ميكنم پراز عطر

من خانه‌ام را
پر از رنگ ميكنم
پراز عطر زندگي ،
گل مي‌خرم , نان گرم مي‌كنم
شعر مي‌نويسم
و بـــاور دارم
زنـدگــي يـعني همیـن
بـهانـه‌های كوچـك خوشبختی ....
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

می دانی من میگویم! آرامش گرفتن از حضور

می دانی من میگویم! آرامش گرفتن از حضور

.
می دانی من میگویم!
آرامش گرفتن از حضور یک نفر، خیلی مهمتر از عاشق بودن است!
تو میتوانی سال ها فارغ از اطرافت،‌ کنار یک نفر بنشینی، دل به بودنش بدهی، کنارش دوست داشتن را لمس کنی و ترس از دست دادنش را نداشته باشی.
آرامش داشتن خیلی مهم تر از عاشق بودن است اینکه یک ‌نفر دلت را قرص به همیشه بودنش کند، لزوما ربطی به عشق ندارد.
آرامش که در زندگی جریان پیدا کند عشق پیدا میشود، اما عاشق بودن دلیل بر آرامش داشتن نیست!
.

مشاهده همه ی 3 نظر
طراوت
بی‌حالبی‌حال
طراوت
مدلباس

مدلباس

مشاهده همه ی 1 نظر