لحظه  بروز رسانی 
raha
ناراحتناراحت
raha

ایییی خدااااااااااا.بعد از دروغایی که شنیدم.دلم میخواد  از این به بعد.هر

ایییی خدااااااااااا...........
بعد از دروغایی که شنیدم......
دلم میخواد  از این به بعد....
هرکی بهم گفت :دوستت دارم
برم تو بغلش...
سرمو بذارم رو شونش....
و بگم......:
خ    ف    ه    ش    ووووووووو....

مشاهده همه ی 21 نظر
raha
ناراحتناراحت
raha

3mah zendegi kardiimmmm.halaw 9mah gharare zendegi maro bokone.holoole mah

3mah zendegi kardiimmmm.......
halaw 9mah gharare zendegi maro bokone...........
holoole mahe mobarake mehro pishapish be hame shoma danesh amoo00zane aziiiz tasliyat migaaaaammmm.............{-7-}

مشاهده همه ی 13 نظر
raha
ناراحتناراحت
raha

این بار که کسی آمد نمی گویمبرو.حتی نمی گویم کسه دیگری

این بار که کسی آمد نمی گویم
برو.....حتی نمی گویم کسه دیگری را میخواهم.....فقط می گویم    ببییییین من شکسته ام ....خسته ام....کمی آرامم کن همین... 

مشاهده همه ی 4 نظر
raha
ناراحتناراحت
raha

یــه بـار هـم مـاشـیـن و بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم

یــه بـار هـم مـاشـیـن و بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم بـیـرون....حـالا صـدای ضـبـط تـا آخـر زیـاد

 هـمـه هـم داشـتـیـم مـی رقـصـیـدیـم تـو مـاشـیـن,خـلاصـه یـهـو یــه افـسـرِ جـلـومـون رو گـرفـت گـفـت

 بـزن بـغـل...

 مـنـم به بـچـه هـا گـفـتـم ادای ایـن بـچـه بـاحـالا و بـا مـعـرفـتـها رو در بـیـاریـن بـیـخیال شـه جـریـمـه 

نـکـنـه
 خـلاصـه پـلـیـسـه گـفـت ایـن چـه وضـع رانـنـدگـیـه؟ مـاشـیـن بـایـد بـخـوابـه پـارکیـنـگ!!!

یــهـو مـنـم کـف و تـف قـاطـی کـردم گـفـتـم مـیـدونـی مـن کـیـم؟؟؟ اصـلا حـواسـت هـسـت بـا کـی داری 

حـرف مـی زنـی؟بـگـم کـیـم ؟؟؟بــــــگـــــــم؟؟؟


رفیـقام هـم اومـدن جـلـو دهـنـمـو گـرفـتـن گـفـتـن بـیـخـیـال نـگـو بـهـش گـنـاه داره اخــراج مـیـشه....


افـسـره هـم رنـگشـو بــاخـت و آب دهـن قـورت داد گـفـت: نـه نـمـیـدونـم, بـبـخـشـیـد شـمـا کـی 

هــسـتـیـن؟؟؟


مـنـم بـا یـه صـدای خـسـتـه بـش گـفـتـم: مــن یــه پــرنــدم ,آرزو دارم تـــو بــاغــم بــاشــی...


مــن یــه خــونــه ی سـرد و تــاریــکــم......(بـچـه هـا هـم دس مـیـزدن)


هـیـچـی دیـگ هـمـگـی دور هــم بـا افـسـره کـلـی خـنـدیـدیـم و گـفـت بـاهـاتـون کـلـی حـال کـردم بـچـه هـای 

باحالی هـسـتـیـن آخـر سـر هـم 50 تـومـن جـریـمـه شـدیـم و مـاشـیـن هـم رفـت پـارکـیـنـگ و بــانـدهـاش 

هـم بـاز کـرد و خــودمـون هـم بـردن تست اعـتـیـاد دادیـم و هــمـه چــی بـه خـیـر و خـوشـی تـمـوم شـد!!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
raha
ناراحتناراحت
raha
raha

raha

مشاهده همه ی 5 نظر