لحظه  بروز رسانی 
shiva_19
shiva_19

ﺑﺎ ﺧﻮﻧــﺪﻥ ﻫــﺮ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ﺟــﺰﻭﻩ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘــﯿﺠﻪ

1450796402012494.jpg
ﺑﺎ ﺧﻮﻧــﺪﻥ ﻫــﺮ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ﺟــﺰﻭﻩ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘــﯿﺠﻪ میرسم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻠـﺎﺱ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﻫـﻤﻮﻥ ﻣـﻮﻗﻊ ﮐـﻪ ﮐـﺎﺭﺕ
ﺻـﺪ ﺁﻓـﺮﯾـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﻢ ، 
ﺗـﻮ ﺍﻭﺝ ﺑﻮﺩﻡ ﺑـﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ {-7-}
ﺍﺷﺘـــﺒـــــﺎﻩ ﮐــــﺮﺩﻡ...... !!!اشتباه.............

مشاهده همه ی 15 نظر
shiva_19
shiva_19

50464312091723159496.png

مشاهده همه ی 7 نظر
shiva_19
shiva_19

2466814111726158941_photo%20text%203kgf.

مشاهده همه ی 3 نظر
shiva_19
shiva_19

زیباترین انسانهایی که دیدم چشم رنگی ها نبودند، قد بلندها، لب

زیباترین انسانهایی که دیدم چشم رنگی ها نبودند،

قد بلندها، لب برجسته ها، مو بلوندها

هیچ کدام زیباترین نیستند،

مدلهای برندهای معروف زیباترین نیستند،

آنهایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند،زیباترین نیستند.

زیباترین ها فقط شبیه به حرفهایشان هستند،

و چقدر دوست داشتنی اند

انسانهایی که شبیه به حرفهایشان هستند،
808856f5835df47a643f6d74603a0641_425.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
shiva_19
shiva_19

آب بسیار است  اما غرق شدن درچشمان کسی که دوستش داری

1442654695159012.png
آب بسیار است 
اما
غرق شدن درچشمان کسی که دوستش داری
لذتی دیگر دارد

مشاهده همه ی 6 نظر
shiva_19
shiva_19

مــــَــــــــــــرد بــــــآس ✘خـــَـشـــــــــــــــن✘بـــآشــــــــــــــــــــــــــــ

1438285142182696.pngمــــَــــــــــــرد بــــــآس ✘خـــَـشـــــــــــــــن✘بـــآشــــــــــــــــــــــــــــہ
رومــــــآنتیــڪـــــــــــــــــ وآس بـَچـــــــــــــــــــــــــــــہ قـــرتـــیـــــــــــــــــــــــــآس

مشاهده همه ی 4 نظر
shiva_19
shiva_19

♥ دوستت دارم . واین به" شناسنامه ها "هیچ ربطی

95267101616457541351.jpg

دوستت دارم ...
واین به" شناسنامه ها "هیچ ربطی ندارد..!
دلمان که باهم باشد، یعنی:
"گوربابای فاصله ها"...!

مشاهده همه ی 3 نظر