لحظه  بروز رسانی 
ᄊムんÐノ乇ん
عاشقعاشق
ᄊムんÐノ乇ん

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. لاورنس

مشاهده همه ی 1 نظر
ᄊムんÐノ乇ん
عاشقعاشق
ᄊムんÐノ乇ん

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ،

لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رعنا
شادشاد
رعنا

Salammmmm dustan Man bargashtam

Salammmmm dustan 
Man bargashtam

مشاهده همه ی 19 نظر
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

Image result for ‫دوستت دارم عشقم‬‎

مشاهده همه ی 6 نظر
Hana khAanOom
خجالتیخجالتی
Hana khAanOom

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﮔﺮﮒ ﺍﺯ ﺟﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ


ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﮔﺮﮒ ﺍﺯ ﺟﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﮒ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻬﺶ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﺮﮒ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﻰ ﻣﻴﺮﻧﺪ

ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺯﺭﺍﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ٩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺑﺪ !!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻓﻴﻞ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮔﺮیه ﻣﻰ ﻛﻨﺪ!!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺍﺳﺐ ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺶ ﻛﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﻴﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!!

ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﻴﺮﻭﺩ !!!

آیا ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ من ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ آﻭﺭﺩﻡ...!!{-67-}

آیا میدانید هر فوشی الان بدین خودتونید؟ {-142-}

مشاهده همه ی 12 نظر
Hana khAanOom
خجالتیخجالتی
Hana khAanOom

پير منم  جوان منم تير منم  كمان منم من نه منم

پير منم 
جوان منم
تير منم 
كمان منم
من نه منم نه من منم
منمو ننم ننمو منم
من چه منم چمن منم
من که منم چمن زنم
چمن منم ، ننم منم
چمن نزن ، زنم نزن
نه زن زنم ، نه زن منم
منمو زنمو چمن زنم
چمن زنم ، چمن زنم
من نه زنم ، نه زن منم
من نزنم ؛ نزن ، منم
مولانا پس از مصرف مواد...!!!

مشاهده همه ی 31 نظر
Hana khAanOom
خجالتیخجالتی
Hana khAanOom

یه سال ساعت 12 شب داشت برف میومد/منم خوشحال گفتم اخ

یه سال ساعت 12 شب داشت برف میومد/منم خوشحال گفتم اخ جون فردا تعطیله 
یهو برق قط شد{-93-}
بارون اومد برفا اب شد!!!{-112-}
بارونم بند اومد{-115-}
کم مونده بود نصفه شبی خورشید شرو کنه به تابیدن

مشاهده همه ی 10 نظر
Hana khAanOom
خجالتیخجالتی
Hana khAanOom

جهـــــان را بـــدون ناخن های لــــاک زده بدون کفــــش های پاشنـــه

جهـــــان را بـــدون ناخن های لــــاک زده بدون کفــــش های پاشنـــه

جهـــــان را

بـــدون ناخن های لــــاک زده

بدون کفــــش های پاشنـــه بلند

بدون النگــــو

و بدون گل ســـر

تصور کن

خــــدا دختـــر را آفـــرید

دخــتـــــــر

جهــــان را برای خـــــدا

مشاهده همه ی 6 نظر