بروز رسانی 
وفا
وفا

و تو آن شعر محالی که هنوز

و تو آن شعر محالی که هنوز

و تو

آن شعر محالی که هنوز

با دو صد دلهره در حسرت آغاز توام

چشم بگشای و مرا باز صدا کن

" ای عشق"

که من از لهجه ی چشمان تو

شاعر بشوم

و تو را سطر به سطر

و تو را بیت به بیت

و تو را عشق به عشق ...

شاید این بار تو را پیش تو

با مرگ خود آغاز کنم ...

حمید مصدق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
NAHAL
NAHAL

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده ایم شکر

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده ایم شکر

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده ایم
شکر و صد شکر ز بیراهه به راه آمده ایم


نه پی سیم و زر و ملک و سپاه آمده ایم
نه پی تخت و نه دنبال کلاه آمده ایم


ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم.عماد خراسانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran
kamran
k

k

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کورووش
کورووش

ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﻣﻦ ﻫﻨوز ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﻣﻦ ﻫﻨوز
ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ...
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ناظم حکمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
razyeh
razyeh

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌ دلان دیر رسیدی
چون دوستی سنگ‌ دلان زود برفتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
minoo
minoo

تاوان عشق را دل ما هرچه بود داد چشم انتظار

تاوان عشق را دل ما هرچه بود داد چشم انتظار

تاوان عشق را دل ما هرچه بود داد
چشم انتظار باش در این ماجرا تو هم


فاضل نظری

مشاهده همه ی 1 نظر
NAVID
NAVID

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست
آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید