لحظه  بروز رسانی 
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
پست شماره 318078556 از REEEEELLLLLAX {عاموخان}
123

...

نظرات برای این پست غیر فعال است
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

دوستم تو دانشگاه از يه دختر خوشش اومديه اسکناس در آورد

دوستم تو دانشگاه از يه دختر خوشش اومد
يه اسکناس در آورد روش شماره نوشت و رفت بهش داد گفت اين پول تازه از جيب
شما افتاد و اون دختر رفت باهاش ساندويچ خريد
حالا مشکل اينجا نيست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
درد اينه که ساندويچيه از ساعت 10 شب تا الان داره به دوستم پيام ميده بهش ميگه از ساندويچ خوشت اومد عزيزم

^_^

مشاهده همه ی 4201 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

ديگه سريال کره اي هم نميذارن .چند وقته قيمت اجناس تو چوسان

ديگه سريال کره اي هم نميذارن 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چند وقته قيمت اجناس تو چوسان قديم از دستمون در رفته

O_o

مشاهده همه ی 720 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

ﭘﺴﺮ:ﻣﯿﺸﻪﻣﻨﻮﺍَﺩﺩﮐﻨﯿﺪ؟ ﺩﺧﺘﺮﻩ:مگه ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻤﺖ ﺍَﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ؟ ﭘﺴﺮ:ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ :اﻻﻥ ﺍَﺩﺩﺕ

ﭘﺴﺮ:ﻣﯿﺸﻪﻣﻨﻮﺍَﺩﺩﮐﻨﯿﺪ؟ 
ﺩﺧﺘﺮﻩ:مگه ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻤﺖ ﺍَﺩﺩﺕ ﮐﻨﻢ؟ 
ﭘﺴﺮ:ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ 
ﺩﺧﺘﺮﻩ :اﻻﻥ ﺍَﺩﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ 
ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ 
۲۰ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺍﻡ،ﮔﯿﺘﺎﺭﯾﺴﺘﻢ،ﻣﻄﻤﯿﻨﻢ ﺍﺯ 
ﻗﯿﺎﻓﻢ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﯽ؟ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺴﺮ:ﻣﻦ ﺍﺳﻤم ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﻢ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻩ 

ﺑﭽﻪ ﯾﺎﺧﭽﯽ ﺁﺑﺎﺩﻡ.موتورمم باربند داره!


^_^

مشاهده همه ی 214 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

به سلامتی ﺍﻭﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺟُﺮمِ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﭘﺎی

به سلامتی ﺍﻭﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺟُﺮمِ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﻪ ﺩﺍﺭ گفتن: ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ت ﺭﺍ ﺑﮕﻮ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺖ به ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺑﮕﯿﺪ الاغ بیا خودتو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﻢ میکنن !!

^_^

مشاهده همه ی 243 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

يه معلم داشتيم دبستان اومد كلاس گفت كيا حاضرن درس بپرسم

يه معلم داشتيم دبستان اومد كلاس گفت كيا حاضرن درس بپرسم ازشون؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هر كى دستشو برد بالا رو فرستاد بازى....
بعد ماهارو سلاخی کرد!!!
لامصب تو گوانتانامو دوره ديده بود

O_o

مشاهده همه ی 158 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

قدم زدن زير بارون براي بچه خشکلا و با کلاساست!! .ما

قدم زدن زير بارون براي بچه خشکلا و با کلاساست!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ما زير باروون مووهامون فر ميشه ،عين بره ناقلا ميشيم کسي نگامون نميکنه...
ديگه مجبوريم جلو شومينه که ندارييييم جلو بخاري نفتي بشينيمو قهوه که بازم نداريييييم شلغم بزنيم

O_o

مشاهده همه ی 166 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺮﺩ : ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﻭﺳﺎﯾﻞ

ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺮﺩ : ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ 
ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻡ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ، ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﺮﯼ؟؟ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﮔﻔﺖ : 
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﻣﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺣﻠﻘﺖ ﺑﺮﻭ ﮔﻢ ﺷﻮ 
من
O_o

مشاهده همه ی 218 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

معلم به اصغر:اصغر آرزوت چيه؟اصغر: دوست دارم درس بخونمپولدار بشم ازدواج

معلم به اصغر:اصغر آرزوت چيه؟
اصغر: دوست دارم درس بخونم
پولدار بشم
ازدواج کنم
زنمو بفهمم
براش همه چي بخرم
دنيامو به پاش بريزم
نزارم دست به سياه و سفيد بزنه!!!
معلم:رضا آرزوي تو چيه؟
.
.
.
.
.
.
رضا:زن اصغر شم

^_^

مشاهده همه ی 55 نظر
REEEEELLLLLAX {عاموخان}
قبراققبراق
REEEEELLLLLAX {عاموخان}

تف به این شانس….تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم

تف به این شانس….
تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به ارزش چند میلیون دلار!
اونوقت من دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم یه ۲۵ تومنی دیدم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اومدم بردارمش خشتکم پاره شد!!!
دویست تومن دادم خیاط دوختش

^_^

مشاهده همه ی 96 نظر