دِِلٍ بًَسّتٍیمُ بًِ چَنٍدِتٍآ آدَِمُه فًِیک:|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو
مـَن‌بـےچاۍ‌زیستَن‌نَتوانَم‌(:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
daddy long_legs❤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینجآ‌دݪ‌نوشته‌هامو‌به‌اشتراک‌میزارݥ...
لبخندمو...
حآݪِ‌خوبَم...
و
دݪتنگے...
شآیدم‌حاݪِ‌بَد!
تڪ‌تڪ‌لحظه‌هایےکِ‌میگذَرد...
دۅسټآنِ‌خوݕَم‌کِ‌همیشہ‌محبتتون‌شآمݪِ‌حالمهـ♥
سپآس‌از‌مهرتونــ
بروز رسانی 
ρichaK
عصبانیعصبانی
ρichaK

یاد گرفتند ؛ دروغ بگویند و رفته رفته

یاد گرفتند ؛
دروغ بگویند و
رفته رفته از
دروغ گفتن خوششان آمد
و کارشان به جایی کشید
که دروغ را حسن دانستند...

👤 داستایوفسکی
📙 رویای آدم مضحک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید