لحظه  بروز رسانی 
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی . یکی که

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..


یکی که بهش اعتماد داری ..


بهت اعتماد داره ..


از دلتنگی هاش برات میگه ..


از دلتنگی هات براش میگی ..


آروم میشه ..


آروم میشی ..


حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..


این حس مثل قطره های باران پاکه ..!!!!!

 

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

صدایم کندلم برایِ هم آغوشیِ صمیمی‌ِ تنها یمانبرایِ نوازشبرایِ صدا کردن‌هایِ

صدایم کن

دلم برایِ هم آغوشیِ صمیمی‌ِ تنها یمان

برایِ نوازش

برایِ صدا کردن‌هایِ تو

برایِ حرف‌هایِ خوب

تنگ شده

صدایم کن!

دلم برایِ دوست داشتن‌هایِ بی‌ انتها

برایِ شب‌های تا صبح ... بدونِ خواب

برایِ خودم

برای خودت

پنجره‌ها و مهتاب

تنگ شده

صدایم کن !رازها و نیازها
مشاهده همه ی 1 نظر
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

میخواهم فراموش کنم غمم را بازپناه می آورم به توبه عشق تونگاه

میخواهم فراموش کنم غمم را

 بازپناه می آورم به تو

به عشق تو

نگاه تو

سلام تو

تشنه صدایت میشوم

تشنه آغوشت

تشنه "جانم" گفتنت

که همچون قند آب میشود درقبلم

ومرا به اوج احساس می رساند

خود نمی دانی

اما همه کسم شده ای

تنها دلیل بودنم ماندنم و ادامه دادنم

توخود نمیدانی همه کسم شده ای

 

 

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

من برای دیدنت لحظه شماری می کنممثل سربازاسیری بی قراری
من برای دیدنت لحظه شماری می کنم

مثل سربازاسیری بی قراری می کنم

 

با تواعضای وجودم غرق درآرامش است

غیرتو، با هرکسی ناسازگاری می کنم

 

چون دو تا کشورکه مرزمشترک دارند، من

با تواحساسِ قشنگ هم جواری می کنم

  

شب به همراه تمام ابرهای آسمان

دشت اندوهِ دلم را آبیاری می کنم

 

یاد توشیرین ترین رنج است باورکن که من

همچو ایوب پیمبر، بردباری می کنم

 

جزغم عشق تو خوردن روزو شب درزندگی

نه به جایی می زنم سر، نه که کاری می کنم

 

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

گلدان شکسته ام ترک روی ترکیک روز چو مرهمی و یک

گلدان شکسته ام ترک روی ترک

یک روز چو مرهمی و یک روز نمک!

ای عشق !مگر مسخره ی دست تو ام؟!

برگرد برو ،هی! به جهنم به درک!


رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ
شیطونشیطون
̮͠๖ۣۜя_ε_z_α̮͠๖ۣۜ

ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢِ ﺧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ ﻗﺒﻠﻪ
ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢِ ﺧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﻧﯿﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺎﯾﺖ ﺩﻟﯿﻞِ ﮔُﻨﮓِ ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩاﺳﺖ 
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﯾﺪﻩﺍﻡ
ﺭﺩِّ ﺍﺷﮏِ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻏﺮﻕِ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺷﺪﻡ، ﺍﺣﺴﺎس من ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺗﻮﯼ ﺗﻘﻮﯾﻤﻢ ﺑﻤﺎﻥ ﻭُ ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶِ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ من ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻡ!
ﻻ ﺍﻗﻞ دل شوﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ...

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید