افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B
IMG_20161007_150518.jpg

...

مشاهده همه ی 7 نظر
ßαhrαm
شیطونشیطون
ßαhrαm

pl2z_img_20160901_000629.jpg

همیشہ دِلتنگـے

بہ خاطر نبودنـ کسے نیستـ

گاهے بہ خاطِر بودَنـ کسے هَست

کہ حَواسِش بہ تو نیستـ

نظرات برای این پست غیر فعال است
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

خدایا جهانت برایم ارزشی ندارد
نمیخواهم بنده ی بدی باشم
ولی این‌جهانت اشک مادرم را‌که در آورد
پس هیچ ارزشی ندارد
مادرم زنده ام با نفس هایت
#صبا

مشاهده همه ی 2 نظر
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺍﻣــﺎ …

ﻓــﻬﻤﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ

ﺑـﻌﻀﯽ ﭼــﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﻧـﮕﻔﺘﻪ ﺑﻔﻬﻢ

ﻟﻄﻔﺎ …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

وقـتــی کســی بــرای نـداشــته هــایــت بـــهـانــه مـیـگــیــرد بـهتـر اســـت او را هـــم نــداشــته بـاشـــی تــا بــه نـــداشـــتـه هــایــت اضــافــه شــود...

مشاهده همه ی 3 نظر
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

آخرین فردی که درست قبل از خواب در موردش فکر میکنید

کسی است که “قلب” شما به او تعلق دارد . .  

مشاهده همه ی 3 نظر
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

 در من یک تیمارستان وجود دارد
 یک تیمارستان با هفتاد تختخواب
 هفتاد تختخواب با هفتاد دیوانه
و سخت ترین کار دنیا را من میکنم
زمانی که از من می پرسند :خوبی ؟!
و من باید یک تیمارستان هفتاد تختخوابی را آرام کنم و
 با متانت صادقانه ای بگویم:
 بله،امروز خیلی خوبم  :)

مشاهده همه ی 3 نظر
shiva
عاشقعاشق
shiva

تو شهر بازی یهو یه دختر کوچولو خوشگل اومد گفت:
تو رو خدا یه لواشک ازم بخر !!
نگاش کردم، چشماشو دوس داشتم …
دوباره گفت: اگه ۴ تا بخری تخفیف هم بهت میدم …


گفتم اسمت چیه؟ فاطمه، بخر دیگه !

کلاس چندمی فاطمه؟ میرم چهارم، اگه نمی خری برم ...
می خرم ازت صبر کن دوستامم بیان همشو ازت میخریم

مامان و بابات کجان فاطمه؟
بابام مرده، مامانمم مریضه، من و داداشم لواشک می فروشیم

دوستام همه رسیدند همه ازش لواشک خریدند خیلی خوشحال شده بود
می خندید …
از یه طرف دلم سوخت که ما کجاییم و این کجا…
از یه طرف هم خوشحال بودم که امشب با دوستام تونستیم دلشو شاد کنیم.

فاطمه میذاری ازت یه عکس بگیرم؟ باشه فقط ۳ تا.
اگه ۵۰۰ تومن بدی مقنعمو هم بر میدارم !!
فــــــــــاطــمـــــــــه… دیگه این حرف و نزن !
خیلی ناراحت شدم ازت ...
سریع کوله پشتیشو برداشت و رفت …

وقتی داشت می رفت،نگاش می کردم …
نه به الانش، نه به ظاهرش …
به آینده ایی که در انتظار این دختره نگاه میکردم،
و ما باید فقط نگاه کنیم !
فقط نگاه ....

مشاهده همه ی 6 نظر
ROZA ◘ R_B
لوسلوس
ROZA ◘ R_B

عزیزڪم دروغ ڪہ میگویے فڪر نڪـטּطرف مقابلت احمق اـωـت نهـ!
او فقط بیش از حد دوـωـتت دارد
او آنقدر عاشقت اـωـت ڪہ اعتماد را ڪنار گذاشتہ فقط دوـωـتت دارد
فقط دنیایش تویی
ڪمے رو راـωـت باش اگر‌ نمیخواهـے او را برو بگذار تنهـا عاشقت بماند
درڪ ایـטּتنهـایے از درڪ دروغ گفتـטּآـωـاـטּتر اـωـت

مشاهده همه ی 9 نظر