لحظه  بروز رسانی 
رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا
🌻🍃

🌻🍃

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

شنبه است. ولی مـن هیچ آغازی ندارم! و چه

شنبه است. ولی مـن هیچ آغازی ندارم! و چه

شنبه است..
ولی مـن هیچ آغازی ندارم!
و چه آغازی بهتر از؛
تکرارِ دوست داشتنِ تـو

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Joker
ورزشکارورزشکار
Joker

زندگی دشوارترین امتحان است بسیاری از مردم مردود می شوند

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

شنبه ها یک نگاه عاشقانه از قاب چشم هایت

شنبه ها یک نگاه عاشقانه از قاب چشم هایت

شنبه ها
یک نگاه عاشقانه
از قاب چشم هایت
با چاشنی لب قندهایت
می‌تواند شروع خوبی باشد
برای یک هفته چیدنِ
دوستت دارم از نگاه توووو
المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید