لحظه  بروز رسانی 
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

پسرﮔﺎﻧﺪﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺖ،

پسرﮔﺎﻧﺪﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺖ، ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ... ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻡ و ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻡ ... ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ، ﺳﺎﻋﺖ 5:30 ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻡ! ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺎﻋﺖ 6:00 ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ! ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩﯼ؟! ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ! ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ: " ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ "ﺭﺍﺳﺖ"ﺑﮕﻮﯾﯽ! "ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻧﻘﺺ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﺪﻩ ﻣﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ باره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ...! ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﺍﺗﻮمبیل ﻣﯽ ﺭﺍﻧﺪﻡ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ! ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﯾﻢ ... ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ 80 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻢ! ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ تنها ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ آﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍستی است ...🍁

مشاهده همه ی 3 نظر
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت میکند تا

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت میکند تا درد گرسنگی را تحمل کند....🍁

مشاهده همه ی 6 نظر
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

وسعت حرف ها را زمانی می فهمیم که

وسعت حرف ها را زمانی می فهمیم

که بتوانیم درکشان کنیم

و

وسعت غم آدمیان را لحظه ای درک می کنیم که

برای یک بار هم که شده خودمان را جای آن ها بگذاریم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش آدم ها باشد، کتابخانه ها

اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش آدم ها باشد، کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند چرا که پای دلت را لگد نمی کنند قند و چایت را هدر نمی دهند و به موقع ساکتند و به موقع حرف میزنند.🍁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

وقتي انسان ها از تنهايي مي نالند، منظورشان اين نيست

وقتي انسان ها از تنهايي مي نالند،
منظورشان اين نيست كه اطرافشان خلوت است،
بلكه منظورشان اين است كه
هيچ كس نمي فهمد چه مي گويند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

نقص یا کمبود زیبایی درچهره ی یک فرد را اخلاق او

نقص یا کمبود زیبایی درچهره ی یک فرد را اخلاق او تکمیل میکند ...


اما کمبودیانبود اخلاق را ،هیچ چهره ی زیبایی نمیتواند تکمیل کند ...


پایه وبنای شخصیت انسان ها برکردارشان میباشد ؛


وزیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسان هاست ...

آوای زندگی ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

چوب تنبیه خدا نامرئیست! نه کسی میفهمدنه صدایی دارد!

چوب تنبیه خدا نامرئیست!
نه کسی میفهمدنه صدایی دارد!
یک شبی یک جایی....
خاطرت می آید......
وقتی ازشدت بغض نفست میگیرد...
خاطرت می آید....
وقتی از استیصال همه امیددلت میمیرد...
خاطرت می آید....
یک شبی یک جایی....
باعث وبانی یک بغض شدی ودلی راسوزاندی...
آن زمان فکرنمیکردی بغض پاپی ات خواهدشد
وشبی یک جایی....
مینشیندسرراه نفست
وتوهم بالاجبار!
هردقیقه صدبار...
محض آزادی راه نفست
بغض رامیشکنی...
آری این چوب خداست....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

اهل آرامش که شدی شاد کردن دیگران

اهل آرامش که شدی

شاد کردن دیگران

بیشتر از شاد بودن خودت

به دلت می چسبد،

و از این کار حال خوشی پیدا می کنی!

از درون به خود می بالی!

ارزشمندتر از همیشه ات

می شوی!

به این نقطه که برسی

آرامش وجودت را فرا می گیرد،

آرامشگر

می شوی!

نه به راحتی می رنجی

و نه به آسانی می رنجانی!

آرامش نعمتی است که فقط ....

سهم دل هایی ست که نگاه شان به خداست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

گاهی وقتهــــــــــــــا نوشتنت نمی آید

...
گاهی وقتهــــــــــــــا نوشتنت نمی آید


قـــدم زدن را هـــــم دوسـت نـداری


چــای هم بــرایــت بـــی مـــزه شده

از حـرف زدن بـا دیـگـران حـــالت بهم میخورد


حـتـی اعـصـابـت هـم خورد نیست

خـــسته نیــــستی...


دل زده نیــــستی...


امـا تـا دلـــت بـخـواهـد غــــــــــــــــم داری


شاید الــکـیــــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید