لحظه  بروز رسانی 
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

مرگ بزرگترين خسران زندگي نيست. بزرگترين خسران زندگي، آن چيزي

مرگ بزرگترين خسران زندگي نيست.
بزرگترين خسران زندگي، آن چيزي است كه در شما مي‌ميرد
هنگامي كه هنوز زنده‌ايد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

دین مثل یه جفت کفش میمونه . هر دینی


دین مثل یه جفت کفش میمونه ... هر دینی که اندازه ات هست رو انتخاب کن .
اما من رو مجبور نکن که کفش تو را پام کنم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

هیچ آگاه شدنی بدون درد نخواهد بود

هیچ آگاه شدنی بدون درد نخواهد بود ...

مشاهده همه ی 4 نظر
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

یک روز سگی از کنار شیر خفته ای رد میشد

یک روز سگی از کنار
شیر خفته ای رد میشد .
وقتی سگ دید شیر خوابیده ، طنابی آورد و شیر را محکم به درختی بست!
وقتی شیر بیدار شد متوجه وضعیتش شد .
و سعی کردتا طناب را
باز کند اما نتوانست .
در همان هنگام خری در حال گذر بود .
شیر رو به خر کرد و گفت:
ای خر اگر مرا از این بند برهانی نیمی از جنگل را به تو میدهم .
خر ابتدا تردید کرد و بعد طناب را از دور دستان شیر باز کرد.
وقتی شیر رها شد و
خود را از خاک و گرد
و غبار خوب تکانید ،
رو به خر کرد و گفت:
من به تو نیمی از جنگل
را نمیدهم
خر با تعجب گفت:
ولی تو قول دادی!!!
شیر گفت :من به تو تمام جنگل را میدهم .
زیرا در جنگلی که سگان، دیگران را بند کشند و خران برهانند دیگر
ارزش زندگی
کردن ندارد...
"کلیله و دمنه"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

خرد تا به زنان میرسد، نامش مکر می شودو


خرد تا به زنان میرسد، نامش مکر می شودو مکر تا به مردان میرسد نام عقل می گیرد.
درخواست توجه به زنان میرسد، نامش حسادت می شود و حسادت تا به مردان میرسد ، می شود غیرت
.

مشاهده همه ی 2 نظر
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

اگر بتوانم یک دل را از شکستن باز دارم،به بیهودگی زندگی

اگر بتوانم یک دل را از شکستن باز دارم،به بیهودگی زندگی نخواهم کرد .
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم ، یا دردی را تسکین بخشم ، یا انسانی تنها را یاری کنم، که دیگر بار بسوی شادی بازگردد ، به عبث زندگی نخواهم کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آشنا ترین غریبه
آشنا ترین غریبه

یک عمر در انتظارِ کسی هستی که


یک عمر
در انتظارِ کسی هستی
که درکت کند و تو را
همانگونه که هستی بپذیرد.
و عاقبت
درمی یابی که او
از همان آغاز
خودت بوده ای ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید