لحظه  بروز رسانی 
ساناز عقیلی
مهربونمهربون
ساناز عقیلی

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم

از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری ؟


حافظ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمدمهدی
آروم و عادیآروم و عادی
محمدمهدی

تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی‌های

تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی‌های



تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی‌های خود بدانید، هرگز موفق نخواهید شد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساناز عقیلی
مهربونمهربون
ساناز عقیلی

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی؟ره ز که پرسی؟ چه کنی؟چون باشی؟

مشاهده همه ی 1 نظر