لحظه  بروز رسانی 
عصبانیعصبانی
@azaerrr-96r

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره:

دوستای خوب و روزهای خوب

یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره

روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت
@mohsenFA10
@saaajedeh

مشاهده همه ی 28 نظر
RaHa
ناراحتناراحت
RaHa
پست شماره 310582485 از RaHa


مشاهده همه ی 335 نظر