بروز رسانی 
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

هر وقت که دستت از همه جاکوتاه شد، بگو

 لینک
هر وقت که دستت از همه جاکوتاه شد، بگو

هر وقت که دستت از
همه جاکوتاه شد، بگو

وَأُفَوِّضُ أَمْرِ‌ی إِلَى اللَّـهِ ۚ
إِنَّ اللَّـهَ بَصِیرٌ‌ بِالْعِبَادِ

کارم را به خدا می سپارم
خداوند بینای به بندگان است

مشاهده همه ی 2 نظر
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

مرد بودن به ریش و سبیل نیست !!!

 لینک
مرد بودن به ریش و سبیل نیست !!!

مرد بودن به ریش و سبیل نیست !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هدی سادات دقیقی
آروم و عادیآروم و عادی
هدی سادات دقیقی

توی مارپله ی زندگی مهره نباش که هر چی گفتن

 لینک
توی مارپله ی زندگی مهره نباش که هر چی گفتن

توی مارپله ی زندگی
مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …!
تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید