لحظه  بروز رسانی 
Zahra
Zahra

زندگيتو جوری بساز كه داستانش ارزش گفتنو داشته باشه

زندگيتو جوری بساز كه داستانش ارزش گفتنو داشته باشه
...

زندگيتو جوری بساز كه داستانش ارزش گفتنو داشته باشه{-42-}{-42-}

مشاهده همه ی 4 نظر
Zahra
Zahra

تنها چیزی که توی زندگی ارزش داره اینه

تنها چیزی که توی زندگی ارزش داره اینه
....

تنها چیزی که توی زندگی ارزش داره

اینه که حال دلت خوب باشه و بخندی . .{-42-}

مشاهده همه ی 5 نظر
Zahra
Zahra

منم اگه به یه رابطه‌ی دوزاری راضی باشم هیچوقت تنها

منم اگه به یه رابطه‌ی دوزاری راضی باشم هیچوقت تنها

منم اگه به یه رابطه‌ی دوزاری راضی باشم
هیچوقت تنها نمیمونم
تنهایی مال کساییه که به کیفیت اهمیت میدن :)

مشاهده همه ی 13 نظر
Zahra
Zahra

تو بخند تا ديگران كور شوند از حالت ^_^

تو بخند تا ديگران كور شوند از حالت ^_^

تو بخند تا ديگران
كور شوند از حالت ^_^

مشاهده همه ی 36 نظر