ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ به گروه رایان هنر خوش آمدید ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿

دوستای خوبم ممنون ازحضورتون درگروه ܓ✿ خواهش میکنم ازدوستان خود دعوت کنید ܓ✿ مرسی که هستین

ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿ܓ✿

لینک گروه: https://facenama.com/Rayan-Honar2000
بروز رسانی 
PARASTO1000
مهربونمهربون
PARASTO1000

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد اگر قفلی

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد اگر قفلی

هیچکس قفل
بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی
در زندگیت می بینی...

شک نکن اون قفل
کلیدی هم داره...
کلید خیلی از
قفلهای زندگی!!!
سه چیز است

صبر،آرامش،توکل...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
PARASTO1000
مهربونمهربون
PARASTO1000

هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه

هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه

هر دلی سازی دارد که
در زندگی به گونه ای مینوازد
گاهی شاد، گاهی غمگین
گاهی تند و گاهی آهسته
بنشین گاهی و به صدای ساز دلت
گوش بسپار، شاید نیاز به
کوک کردن داشته باشد...

مشاهده همه ی 2 نظر