لحظه  بروز رسانی 
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

اکثـر ماهمونے شدیمـ کہمامانـ و بابامونـبہمونـ هشـدار دادنـ کہ نشیمــ#Rebecca

اکثـر ما
همونے شدیمـ کہ
مامانـ و بابامونـ
بہمونـ هشـدار دادنـ کہ نشیمــ
#Rebecca

مشاهده همه ی 12 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند. آدمـها در یـک لحظـــہ

عکس و تصویر آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند.. آدمـها در یـک لحظـــہ .. با یـک تلفـــن... با ...
آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند..
آدمـها در یـک لحظـــہ ..
با یـک تلفـــن...
با یـک جملــــہ ...
با یـک نگــــــــاه ... 
با یـک اتفـــــ ــــاق....
با یـک نیامـــــــــــــــدن..
بایـک دیـــــر رسیــــــ ــ ـدن..
بایــــک "بایــــــد برویــــم"
وبایک تمـــام کنیـــم پیر مے شـــوند
آدمها را لحظــہ ها پیر نمے کنـــند..
آدم را آدم ها پیــــــر مـــے کنند..

#Rebecca

مشاهده همه ی 3 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

گـــــآهے بـــآیَـــدْ یِـــــہ لَـبْـخَـــدِ خــوشْــگِـلْ. بِـــہ هَمِـــــہ تَـــلْـخی

عکس و تصویر گـــــآهے بـــآیَـــدْ یِـــــہ لَـبْـخَـــدِ خــوشْــگِـلْ.. بِـــہ هَمِـــــہ تَـــلْـخیـــــآ بِـــزَنـے... بِـــــگـــــے : مِـــرْسـے ڪِــہ یـــآدَمْ دآدیـــــنْ.. ...
گـــــآهے بـــآیَـــدْ یِـــــہ لَـبْـخَـــدِ خــوشْــگِـلْ.. بِـــہ هَمِـــــہ تَـــلْـخیـــــآ بِـــزَنـے... بِـــــگـــــے :

مِـــرْسـے ڪِــہ یـــآدَمْ دآدیـــــنْ.. جُـــــزْ خـــودَمْ ڪِــــسـے بِــہ دآدَم نِـمیـرِســہ...

#Rebecca

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

??مشتــــــــــــــــــــے ﺧـــﻮدٺ ﺍَﺷــﮑــشو ﺩﺭ ﻣـﯿــﺎﺭے?? ﺑَــﻌـــﺪ ﻣــﯿــﮕـــے↯↯↯??????

عکس و تصویر ??مشتــــــــــــــــــــے ﺧـــﻮدٺ ﺍَﺷــﮑــشو ﺩﺭ ﻣـﯿــﺎﺭے?? ﺑَــﻌـــﺪ ﻣــﯿــﮕـــے↯↯↯???????????? ﺣَــﻖ ﻧــﺪﺍﺭﮮ ﮔـــﺮﯾــﻪ ﮐُــﻨــﮯ?????????? فازتــــــــــ چیہ؟؟ _____________________________________ <a href=" style="vertical-align:middle;border:0px;width:500px;">
??مشتــــــــــــــــــــے ﺧـــﻮدٺ ﺍَﺷــﮑــشو ﺩﺭ ﻣـﯿــﺎﺭے??

ﺑَــﻌـــﺪ ﻣــﯿــﮕـــے↯↯↯????????????

ﺣَــﻖ ﻧــﺪﺍﺭﮮ ﮔـــﺮﯾــﻪ ﮐُــﻨــﮯ??????????
فازتــــــــــ چیہ؟؟
_____________________________________
#Rebecca

مشاهده همه ی 5 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

بـه خــودم آمـدم اِنگـار  تویی دَر مَــن بـود ایـن کَـــمــی بـیـشـــتَـر

عکس و تصویر بـه خــودم آمـدم اِنگـار تویی دَر مَــن بـود ایـن کَـــمــی بـیـشـــتَـر از دِل بـه کَســی ...
بـه خــودم آمـدم اِنگـار 
تویی دَر مَــن بـود
ایـن کَـــمــی بـیـشـــتَـر از
دِل بـه کَســی بَـســتَـن بــود...


#Rebecca

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

آدمها همیشهـ خوبـ را  برایـ یافتنـ خوبـ تر رها میکنند غافلـ

عکس و تصویر آدمها همیشهـ خوبـ را برایـ یافتنـ خوبـ تر رها میکنند غافلـ از اینکهـ خوبـ همانیستـ ...
آدمها
همیشهـ خوبـ را 
برایـ یافتنـ خوبـ تر رها میکنند

غافلـ از اینکهـ خوبـ همانیستـ
کهـ وقتیـ از همهـ چیز و همهـ کسـ بریدیـ
یادش می افتیـ

همانـ کسیـ کهـ
هر روز حالتـ را میپرسد
و تو سرسریـ میگوییـ خوبمـ

همانـ کسیـ کهـ
تو حضورشـ را همیشهـ دیدیـ و حسـ کردیـ
اما سادهـ گذشتیـ

همانـ کسیـ کهـ
وقتیـ کهـ کمـ حوصلهـ ایـ زمینـ و زمانـ را
بهـ همـ میدوزد تا تو لبخند بزنیـ

خوبـ
همانـ کسیـ استـ کهـ
بیـ منتـ تو را دوستـ دارد
کهـ تو صد بار دستـ رد بهـ سینهـ اشـ میزنیـ
اما یکبار همـ خواهشتـ را رد نمیکند

خوبـ همانیستـ
که همیشهـ کنارتـهـ

مشاهده همه ی 5 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

وقتی به اعتِــماد کسی •تَجاوُز• کردی . ♚♔ بدان بَچــه ای

عکس و تصویر وقتی به اعتِــماد کسی •تَجاوُز• کردی ... ♚♔ بدان بَچــه ای دارَد ... ♚♔ به ...
وقتی به اعتِــماد کسی •تَجاوُز• کردی ... ♚♔

بدان بَچــه ای دارَد ... ♚♔

به نام •اِنــــتِــقام• ... ♚♔

بتَـــرس اَز روزِ •زایــِمانش•••• ♚♔


#Rebecca

مشاهده همه ی 13 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 بعضی وقتا دلت از یه حرف یه جوری میشکنه که

عکس و تصویر 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 بعضی وقتا دلت از یه حرف یه جوری میشکنه که حتا نای اعتراض هم ...
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
بعضی وقتا
دلت از یه حرف
یه جوری میشکنه
که حتا نای اعتراض هم نداری
فقط بی صدا میشکنی
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
#Rebecca

مشاهده همه ی 6 نظر
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.
بی‌حالبی‌حال
.✘卐✔↯←Rebecca→↯✔卐✘.

לختــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــره ωـــــڪـــωـــــں چتــــــــــ میڪنـــــہ واـــωــــ

عکس و تصویر לختــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــره ωـــــڪـــωـــــں چتــــــــــ میڪنـــــہ واـــωـــــہ ے هـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــزارے.. بــ؁ــا ڪــ؁ــے.. بــ؁ــاهمــ؁ــونے ڪ توجمع بهش میگــ؁ــہ בاבشــــــٍِـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍْــْْـْْـْْـْْــْْـْْـْـٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـــے... ...
לختــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــره ωـــــڪـــωـــــں چتــــــــــ میڪنـــــہ واـــωـــــہ ے هـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــزارے..

بــ؁ــا ڪــ؁ــے..

بــ؁ــاهمــ؁ــونے ڪ توجمع بهش میگــ؁ــہ בاבشــــــٍِـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍْــْْـْْـْْـْْــْْـْْـْـٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـــے...


ریــــــــــבم بـــــ فــــــّّـٍٍـّّـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـّّـّّـــــازتون ڪ همہ چیــــــّّـٍٍـّّـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـّّـّّـــــو گرفتیڹ بـــــ بازے..


#Rebecca

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 4 نظر