لحظه  بروز رسانی 
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

مرگ می گوید:هوم! چه بیهوده! زندگی می گوید اما

مرگ می گوید:هوم! چه بیهوده! زندگی می گوید اما

مرگ می گوید:هوم! چه بیهوده!
زندگی می گوید اما
باز باید زیست،
باید زیست !!!
باید زیست ??

-مهدی اخوان ثالث

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

آدم هایی پیدا می شوند سی روز ماه رمضان را روزه

آدم هایی پیدا می شوند سی روز ماه رمضان را روزه می گیرند،
عید که شد برای کفاره گناهانشان گوسفند حنا بسته سر می برند
به حج تمتع و عمره می روند،
روزی پنج بار سر به سجاده می گذارند
اما دلشان نه جایی برای محبت است...
نه جایی برای مرحمت...
مرد حسابی!
پس برای چه این همه زحمت می کشی؟!
مگر بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن می شود ایمان آورد؟!
اگر عشق نباشد
"عبادت" هم کلمه ای خشک و خالی می شود...
انسان باید با عشق و در عشق ایمان بیاورد
باید در رگهایش عشق به خدا و انسان ها را حس کند!

👤 الیف شافاک

مشاهده همه ی 1 نظر
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

دنبال هلال میگردند !!! هلال جلوه ای از انوار اوست،

دنبال هلال میگردند !!! هلال جلوه ای از انوار اوست،

دنبال هلال میگردند !!!
هلال جلوه ای از انوار اوست، سر برآورده دنبال تو میگردد
گمشده تویی،
خودت را از بند رأی و نظر رها کن تا جُسته شوی...

عیدِ هرکس، آن مهی باشد ، که او قربان اوست...

👤 مولانا

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

خیلی ها به من و قیافه ام میخندند ولی من

خیلی ها به من و قیافه ام میخندند ولی من

خیلی ها به من و قیافه ام میخندند
ولی من فکر میکنم
حتما به آینه ای میخندند
که سالهاست به آنها دروغ میگوید !!

- حمیده عسگری بیجاربسته سری

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

من نمیدونم خدا وجود داره یا نه! ولی برای

من نمیدونم خدا وجود داره یا نه! ولی برای

من نمیدونم خدا وجود داره یا نه!
ولی برای آبروی خودشم که هست بهتره وجود نداشته باشه!

jules renard- نویسنده فرانسوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N 0. T l-l i n g
خنگخنگ
N 0. T l-l i n g

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه می رفتند

من مردگان بیشماری را دیده ام که راه می رفتند

من مردگان بیشماری را دیده ام
که راه می رفتند
حرف می زدند
سیگار می کشیدند!

sSINGLESs
مشاهده همه ی 3 نظر