لحظه  بروز رسانی 
رضا
رضا

@uniquee فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود

@uniquee فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود
دوستت دارم فرشته زندگیم

@uniquee

فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود دارند اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارند ما به آنها می‌گوییم: خواهر...{-w67-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
رضا
رضا

@uniquee با تمـام مـداد رنگـی

.

@uniquee


با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترین خواهردنیا...


مرسی که هستی ابجی قشنگمممم {-w67-}{-124-}💕

مشاهده همه ی 2 نظر
رضا
رضا

@uniquee دلتنگیهایم را با کدام

@uniquee دلتنگیهایم را با کدام
.

@uniquee


دلتنگیهایم را با کدام قایق خیالی روانه دل دریاییت کنم تا بدانی دلتنگتم......{-w17-}


آبجی قشنگم زود برگرد ❤

مشاهده همه ی 2 نظر