لحظه  بروز رسانی 
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی (مرا آرام بخوان تمام نوشته هايم درد ميكند. )

تجـــســم کن. کنارت باشـــــــــد. شـب قـــبل از خــواب نگاهش کــــنی. تا

تجـــســم کن...

کنارت باشـــــــــد....
شـب قـــبل از خــواب نگاهش کــــنی...
تا مطمئــن شــوی کـه هـــست....کــه مـی ماند....
صـبح کـه بـیدارشـوی هــم هـــنوز هـســــــــــت....!!
بهــــــشت همین اســــــت دیگر...!!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
MehrAsa
MehrAsa

گرگ هر شب به شکار میرفت و بی آنکه چیزی شکار

dzqn_image62003-2.jpg
گرگ هر شب به شکار میرفت و بی آنکه چیزی شکار کند باز میگشت...

ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮگ را ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﯾﺪﻡ...
ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁمد!
ﮔﺮﮒﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍو.
ﭘﺮﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ؟!!
ﮔﻔﺖ: شبی در ﺳﯿﺎﻫﯽ بیابان ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ؛ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮد!
هر شب به خواست پایم که نه، به تمنای دلم میرفتم تا تماشایش کنم...

امشب محو او بودم که ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ؛
ﺩﻭﯾﺪﻡ…
ﭘﺮﯾﺪﻡ…
ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪمش!!

آنچنان
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
که ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
"سهم دلم"
ﻧﺼﯿﺐ "ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ" ﺷﻮﺩ...

مشاهده همه ی 27 نظر
ち工れ丹
بی‌حالبی‌حال
ち工れ丹

بابای ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯿﻪ! ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﻣﻢ

بابای ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯿﻪ!

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ؛ﻣﺜﻼ ﻣﯿﮕﻪ:

.

.

میخوای فحشت بدم؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻧﻔﻬﻢ؟؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ؟؟؟

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺍﺣﻤﻖ؟؟؟؟

 

توهین نمیکنه ها حق انتخاب بم میده{-w53-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

عکس های عاشقانه از نوشته های عرفانی سری 16

مشاهده همه ی 1 نظر

دَم از بازی حکم میزنی! دَم از حکم دل

{-15-}
دَم از بازی حکم میزنی!

دَم از حکم دل میزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!

قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!

باخت ِ زیبایی بود!{-96-}

یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم!

یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم!

دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند!

مشاهده همه ی 31 نظر
هيراد
هيراد

روزهایی را هم برای خودت زندگی کن برایِ خودت شاخه گلی

روزهایی را هم برای خودت زندگی کن

برایِ خودت شاخه گلی بخر

به دیدن خودت برو،

موسیقی مورد ِ علاقه ات را گوش بده

به گلدان تاقچه ی اتاقت آبی بده

به آدمها بی منت لبخندی بزن

بر سر کودکی دست نوازشی بکش

سرت را رو به آسمان بگیرو آرام زمزمه کن:

خدا جان دوستت دارم...

برگرد به خانه،

دوشی بگیر

برای خودت چای دم کن

در آینه نگاه کن

چشمکی بزن و بگو

سلام رفیق!

حال تنهاییت چطور است؟!

مبادا خودت را از یاد ببری...

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
~Y pes*re b*d~
عاشقعاشق
~Y pes*re b*d~

هُنُوُزٌ هُمُ ﺂنُـلٌــایـنُ اسٌتٌ . . .وُ مُنُ ثٌانُیهُ بٌهُ


هُنُوُزٌ هُمُ ﺂنُـلٌــایـنُ اسٌتٌ . . .
وُ مُنُ ثٌانُیهُ بٌهُ ثٌانُیهُ چٌکُ مُیکُنُمُ ﺂخٌرٌُینُ بٌازٌـכیـכشُ رٌُا . . .
لٌـعُــنُـتٌـی بٌا چٌهُ کُسٌی چٌنُینُ گٌرٌُمُ صٌحٌبٌتٌی کُهُ مُرٌُا ازٌ یاـכ بٌرٌُـכی؟؟
وُ مُنُ اینُجٌا ـכرٌُ اینُ ـכنُیای مُجٌازٌی بٌهُ یاـכتٌ پٌٌیامُ مُیگٌذارٌُمُ
وُ هُمُهُ فٌهُمُیـכهُ انُـכ کُهُ مُنُ تٌنُهُا هُسٌتٌمُ  . . .
بٌی مُعُرٌُفٌتٌ هُمُهُ بٌهُ  جٌزٌ خٌوُـכتٌ .....


tyjj_screenshot_2015-08-07-23-05-41.jpg

مشاهده همه ی 392 نظر
amirho3in
مهربونمهربون
amirho3in

روزي فکر مي کردم که اگر او را با غريبه اي

روزي فکر مي کردم که اگر او را با غريبه اي ببينم

شهر را به آتش مي کشم

اما….

اما امروز حاضر نيستم شمعي روشن کنم

تا ببينم او کجاست..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هيراد
هيراد

تا ابد هم که زاده شوم به آبان باز خواهم


تا ابد هم که زاده شوم به آبان باز خواهم گشت


 آبانی که

              چون

                      آب

                            حیات

                                   در زندگیم جاریست


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید