لحظه  بروز رسانی 
رضا شکری
آروم و عادیآروم و عادی
رضا شکری

امروزسالگرد درگذشت فروغ فرخزاد،بانوی گرانمایه ی شعر پارسی است.یادش راگرامی میداریم

امروزسالگرد درگذشت فروغ فرخزاد،بانوی گرانمایه ی شعر پارسی است.یادش راگرامی میداریم

امروزسالگرد درگذشت فروغ فرخزاد،بانوی گرانمایه ی شعر پارسی است.یادش راگرامی میداریم.
پروازرابه خاطربسپار
پرنده مردنی است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا شکری
آروم و عادیآروم و عادی
رضا شکری

آنانکه به سرمستی ماطعنه زنانند بگذاربمانندبه خماری که زماهیچ ندانند

آنانکه به سرمستی ماطعنه زنانند بگذاربمانندبه خماری که زماهیچ ندانند

آنانکه به سرمستی ماطعنه زنانند
بگذاربمانندبه خماری که زماهیچ ندانند
☆شیخ بهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا شکری
آروم و عادیآروم و عادی
رضا شکری

و انسان عروسکی است که خواب می بیند

و انسان عروسکی است که خواب می بیند

و انسان
عروسکی است
که خواب می بیند
و رویاهایش را
زندگی می کند...
☆محمدشمس لنگرودی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا شکری
آروم و عادیآروم و عادی
رضا شکری

و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک

و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک

و فکر کن که چه تنهاست
اگر که ماهی کوچک
دچارِ آبی دریای بیکران باشد...
☆عباس کیارستمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید