لحظه  بروز رسانی 
رضا 57
رضا 57

محبوب منی دار و ندارم شده ای تووووووووووووووووو

محبوب منی دار و ندارم شده ای تووووووووووووووووو...{-w67-}

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا 57
رضا 57

سخت است دلم دست تووووووووووووووو باشد تو نباشی

سخت است دلم دست تووووووووووووووو باشد تو نباشی...{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا 57
رضا 57

من عاشق تووووووووووووووووو هستم این گفتگو ندارد

من عاشق تووووووووووووووووو هستم این گفتگو ندارد...{-w67-}

دلدادگـی
مشاهده همه ی 5 نظر