لحظه  بروز رسانی 
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

کوه با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شود

کوه

با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شود

و انسان با نخستین درد

در من زندانیِ ستم‌گری بود

که به آوازِ زنجیر-اش خو نمی‌کرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

بلورین است چشمان مردی که تو را گم کرده

بلورین است
چشمان مردی که تو را گم کرده

از زمستان می آید

نمی داند

شادی پرواز پرستوها

در آسمان بهار

از چیست!

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

در پیاله ای به رنگ چشمان تو

در پیاله ای

به رنگ چشمان تو

غرق خواهم شد.

فردا

در ساحل پیاله‌ی خواب

ریشه خواهم داد.

تو خواهم بود...!

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

کاری کن ساحل رویای رسیدن به تو نباشد

کاری کن
ساحل
رویای رسیدن به تو نباشد.
در دریا
چاره جز
عاشق بودن
نیست.

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

آن دم که دریا و آسمان گم شود

آن دم
که دریا و آسمان
گم شود
پرواز، خواهم آموخت
پیش از آن که چشمانِ تو
دوباره باز شود.

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

من رد بوی تو را می بوسم گنجشک

من رد بوی تو را می بوسم

گنجشک های تشنه

مرا بدرقه می کنند.

کودک از پی مادر

مادر از پی کودک.

رخ گل
نظرات برای این پست غیر فعال است
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

می‌بوسمت بدون سانسور! و می‌گذارمت تیتر درشت روزنامه آنجا

می‌بوسمت بدون سانسور!
و می‌گذارمت تیتر درشت روزنامه
آنجا که حروفش را بی پروا چیده‌اند
و خبرهایش را محافظه کارانه!
و من همیشه زندگی را آسان گرفته‌ام
عشق را سخت...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو آن آزار شیرینی که دلخواه است تکرارت و

تو آن آزار شیرینی
که دلخواه است تکرارت
و من هر بار از هر بار
بیشتر دوستت دارم...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چشم تو کوک‌ترین ساز مرا آتش زد

چشم تو
کوک‌ترین ساز مرا آتش زد...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید