لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

به پیش دیده‌ی من باش تا تو را بینم

به پیش دیده‌ی من باش
تا تو را بینم...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در خاطر من چیست به جز یادِ

در
خاطر من
چیست به جز
یادِ عزیــــــــــــــزت...؟!


♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو را چند بار دوست دارم ولی هر بار، بسیار‌تر

تو را چند بار دوست دارم
ولی هر بار، بسیار‌تر...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در سر هوس عشق تو دارم همه روز

در سر هوس عشق تو
دارم همه روز...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

بلند و عاشقانه می‌بوسمت می‌خواهم صدای عشق دنیا را

بلند و عاشقانه می‌بوسمت
می‌خواهم صدای عشق
دنیا را بر دارد...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

سوگند یاد می کنم هرگاه در میان نوشته

سوگند
یاد می کنم
هرگاه در میان نوشته ها
قلب خویش را دانستم نجوا کنم:
تو را... تنها تو را یافته ام...

♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عاشقعاشق
@hamdalli

دوستت دارم و دانم که بجز یاد تو ای دوست

دوستت دارم و دانم که بجز یاد تو ای دوست

دوستت دارم و دانم
که بجز یاد تو ای دوست ندارم به دلم هیچ نشانی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

به خاطر بسپار . در دنیای آشفته‌ی دوست‌داشتن‌ها ،

به خاطر بسپار ...
در دنیای آشفته‌ی دوست‌داشتن‌ها ،
و عاشق شدن‌ها ،
کمتر کسی‌ می‌‌داند که
ارزشِ یک رابطه ،
به عمق آن است نه به طولِ آن ...!

• نيكى فيروزكوهی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در آخر ، ما حرف‌های دشمنانمان را ؛ از

در آخر ،
ما حرف‌های دشمنانمان را ؛
از یاد می‌بریم .
اما سکوت دوستانمان را هرگز ...

• مارتین لوتر کینگ

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید