لحظه  بروز رسانی 
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

جُرمم این دان که زِ جان دوست ترت

جُرمم
این دان
که زِ جان
دوست ترت می دارم ...!...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

سیاه نکن این قدر دنیامو چشمات بی

سیاه نکن
این قدر
دنیامو
چشمات
بی آرایشم زیباست ....

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل
پست شماره 320219300 از رضا-باران عشق-رخ گل

{-35-}

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

من تُ را می خواستم نه برای عشق بازی های

من تُ را می خواستم نه برای عشق بازی های

من تُ را می خواستم
نه برای عشق بازی های شبانه
نه برای قدم زدن
درخیابان های ولیعصر
نه برای شادی های دو نفره
من فقط میخواستم
باشی،
که دوستت داشته باشم❤💕


🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

هر چه «به جز خيالِ او» قصد حريمِ دل

هر چه «به جز خيالِ او» قصد حريمِ دل

هر چه
«به جز خيالِ او»
قصد حريمِ دل كند
در نگشايمش به رو،
از درِ دل، برانمش...♥️

🍁

🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

مرا به گوشه ی آغوش خویش دعوت

مرا به گوشه ی آغوش خویش دعوت

مرا
به گوشه ی آغوش خویش
دعوت کن …

مگر به جز تو کسی
گوشه ی دلم دارم؟؟

❤ـــــــــــــــــــــ.❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

تمام صبح هایم با تو بخیر می شود

تمام صبح هایم با تو بخیر می شود

تمام صبح هایم
با تو بخیر می شود
تو آنی که با هر تَبسُمَت
خورشید طلوع می کند...

❤✨❤

🕊💜🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMM@D
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMM@D

کمی فقط اندکی مرا دوست داشته باش من

کمی فقط اندکی مرا دوست داشته باش من

کمی
فقط اندکی
مرا دوست داشته باش
من با کمترینِ تو
به جنگ
تمام نفرت های دنیا می روم ...


💔ــــــــــــــــــــــــــــــــ💔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید