لحظه  بروز رسانی 
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل
پست شماره 320219300 از رضا-باران عشق-رخ گل

{-35-}

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد
سالی دیگر گذشت روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران

باران عشق همیشه می بارد اما در نوروز قطره های باران طلایی رنگند
از خدا می خواهم که همیشه زیر این باران خیس شوی...

پیشاپیش نوروزتان مبارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

گوشه ای کز کرده اند و لب به دندان می گزند

گوشه ای کز کرده اند و لب به دندان می گزند

گوشه ای کز کرده اند و لب به دندان می گزند
چشم تو افزوده بر جمعیّت بی کارها...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

عشق یعنی کودتای چشمان تو در قلب من

عشق یعنی کودتای چشمان تو در قلب من

عشق یعنی
کودتای چشمان تو در قلب من...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

خودت را آنچنان بساز تا بتوانی بازیگر خوب و لایق این

خودت را آنچنان بساز تا بتوانی بازیگر خوب و لایق این

خودت را آنچنان بساز تا بتوانی بازیگر خوب و لایق این نمایشی باشی
كه قلم تقدیر در صحنه این زمین برای فرزند آدمی نوشته است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا-باران عشق-رخ گل
آروم و عادیآروم و عادی
رضا-باران عشق-رخ گل

آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد لبخند

آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد لبخند

آرامش یعنی میان صدها مشکل خیالت نباشد

لبخند بزنی ؛ چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد

که با بودنش همه چیز حل می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید