لحظه  بروز رسانی 
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

این روزها دستم به نوشتن نمیرود.تقصیر من نیست. نوک مدادم شکسته

این روزها دستم به نوشتن نمیرود...تقصیر من نیست...
نوک مدادم شکسته است!!!دلم هم...چه بگویم...

آن هم شکسته است.

این روزها زندگی را سرد سر میکشم..

طعـــــــم بــــیـــــهــــــودگــــــی میـــــــدهـــــد و اجـــــــبـــــــار!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف

زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف النگو داشته باشه تا مردش هی بفروشه بزنه به یه زخمی !
.
.
 .
.
.
برگرفته از کتاب شتر در خواب بیند پنبه دانه: )))

مشاهده همه ی 5 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

از یه پسره پرسیدم چرا زن نميگيري؟؟؟؟ برگشته ميگه :

. از یه پسره پرسیدم چرا زن نميگيري؟؟؟؟
برگشته ميگه :
دوست دخترامو چيكار كنم؟؟؟؟
اشك تو چشمام حلقه زد. يه همچين ادماي با وجدان و متعهدی هستن پسرا.
حالا هي بگيد پسرا بدن. دارن خودشونو فدا ميكنن...
كپي براي عموم مسلمين واجبه
لطفاً با وضو...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

عشقم 1 سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!عشقم 1 سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!
گفتم: تو هم بکن..
چند ماهي گذشت..
سوار ماشین عروس ديدمش خیلی خوشگل شده بود...
با خنده  اومد طرفمو گفت:دیدی منم تونستم...!!!
دل سیر نگاهش کردم گفتم مبارکه ، اشک تو چشام جمع شده بود خندیدم و رفتم...
بعد يه ماه نمیدونم کی بهش گفته بود
تو بيمارستان بستري بودم فهمید سرطان دارم...!!!
اومد ملاقاتمو و گفت:خیلی بی معرفتی...
چرا اینکارو  کردی؟!!!
اشک تو چشام جمع شد..
بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم..
ولی تو توی ختمم گریه نکن...
گاهی دلیل کم محلی ها ، نه گفتن ها  و  رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکرمیکنی...
گاهی باید رفت تنها برای*" عشقت "*

مشاهده همه ی 3 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

ﻓﺮﻕ ﭘﯿﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ . . .

ﻓﺮﻕ ﭘﯿﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﻭﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﻨﻪ

،
،
جمله راحت شیش هفت کیلو وزنش بود !

مشاهده همه ی 2 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

یارو عکس پسرخالشو که توآمریکا بورسیه گرفته گذاشته. ملت به چه

یارو عکس پسرخالشو که توآمریکا بورسیه گرفته گذاشته.ملت به چه چیزایی افتخارمیکنن.
ماتوو فامیل یکی رو داریم میتونه جمله" اسب حیوان نجیبیست"
روکامل با آروغ بگه
اینا افتخاره,اینا ارزشه!!

مشاهده همه ی 1 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

ﻣﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﺗﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺗﯽ ﻣﯿﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﻣﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﺗﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺗﯽ ﻣﯿﺪﻡ
ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ :
.
.
.
.
.
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ

مشاهده همه ی 1 نظر
Reza
مو قشنگمو قشنگ
Reza

نيمه گمشده گرامي اگه بيشعور بازي در نمياوردي ➖ الان داشتيم

نيمه گمشده گرامي

اگه بيشعور بازي در نمياوردي ➖

الان داشتيم پيک نوروزي بچه مونو حل ميکرديم!

خاااااک تو سرت   ✋ . . .

مشاهده همه ی 1 نظر