لحظه  بروز رسانی 
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

محکم باش وقتی خیلی نرم بشی همه خمت می‌کنند!

محکم باش وقتی خیلی نرم بشی همه خمت می‌کنند!

محکم باش
وقتی خیلی نرم بشی همه خمت می‌کنند!
حتی کسی که انتظار نداری: )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

هیچ ڪسی لایق این نیست ڪه بخاطرش

هیچ ڪسی لایق این نیست ڪه بخاطرش

هیچ ڪسی لایق این نیست

ڪه بخاطرش غرورتو بشڪنی

اگر ڪسی واقعا دوستت داشته

باشه هیچوقت نمیزاره غرورت بشڪنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

چـه فرقــــــے میکنه پُشـت میلـــــه های زندون باشــــے یــا

چـه فرقــــــے میکنه پُشـت میلـــــه های زندون باشــــے یــا

چـه فرقــــــے میکنه
پُشـت میلـــــه های زندون باشــــے
یــا تو خیابــونـــــاے شهــــــر...
در حال قــــــدم زدن
وقتـــــے که آرزوهــات توحبـــــــس ابد باشنـــــ

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

✘☜سلامتی خودم که ☞✘ ↯ ✘☜ هیچ کَس ☞✘

✘☜سلامتی خودم که ☞✘ ↯ ✘☜ هیچ کَس ☞✘

✘☜سلامتی خودم که ☞✘

✘☜ هیچ کَس ☞✘

✘☜ هیچ وَقت ☞✘

^نَفهَمید^

`تو دِلم`

∅ چی میگذَره

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

آدما دو جور زندگی می‌کنن یا غرورشونُ زیر پاشون میزارن

آدما دو جور زندگی می‌کنن یا غرورشونُ زیر پاشون میزارن

آدما دو جور زندگی می‌کنن
یا غرورشونُ زیر پاشون میزارن
و با آدما زندگی می‌کنن
یا آدما رو زیر پاشون می‌ذارن
با غرورشون زندگی می‌کنن ..

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

براے زندگے قانون مہربانے بگذاریم هر کہ اخم کند

براے زندگے قانون مہربانے بگذاریم هر کہ اخم کند

براے زندگے
قانون مہربانے بگذاریم
هر کہ اخم کند
جریمہ اش لبخند
و هر کہ لبخند بزند
پاداشش عشق باشد ...

قانون مہربانے
پاداش و مجازاتش شیرین است

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

گاهی وقتا که توی دنیای خودت غرق شدی و داری به

گاهی وقتا که توی دنیای خودت غرق شدی و داری به

گاهی وقتا که توی دنیای خودت غرق شدی و داری به مشکلات زندگیت فکر میکنی نیاز داری
یکی بهت بگه باز چه مرگته
یکی مثل یه رفیق با معرفت
که وقتی نگاش کنی غم دنیا
یادت بره
سلامتی رفقای بامرام 🍷

سـتــارگـــان
مشاهده همه ی 2 نظر
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•
قاطیقاطی
•°ॐहहा ℜ∃zå कहॐ°•

بعضی وقتـــا. حــــــس هیچی نیست

بعضی وقتـــا. حــــــس هیچی نیست

بعضی وقتـــا...

حــــــس هیچی نیست

حتــــی زندگـــی....

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید