بخندید و خوش باشید که دنیا ارزش غصه خوردن نداره

بروز رسانی 
Raha_97رفقای دلــــــــــی
مهربونمهربون
Raha_97رفقای دلــــــــــی

درود بر اقا شرام آبودانی محض اطلاع خاستم خبر

درود بر اقا شرام آبودانی محض اطلاع خاستم خبر

درود بر اقا شرام آبودانی
محض اطلاع خاستم خبر بدم همشهریاتونم اصفانو دوس میدارن {-w41-}

سندی به اصفهان سفر کرده جدیدا {-72-}
کشتی هامو فرسادم زاینده رود با نیرو زیر دریایی پیداش کنن {-67-}ارادتمو عارض بشم فقط{-27-}

@khirabadi45

مشاهده همه ی 6 نظر
نـÐΞŁÐΛÐΞGłłłـدا
مو قشنگمو قشنگ
نـÐΞŁÐΛÐΞGłłłـدا
پست شماره 321148368 از نـÐΞŁÐΛÐΞGłłłـدا

.

مشاهده همه ی 5 نظر
♡Deniz ♡
♡Deniz ♡

حـواسـت هـسـت؟ بـا تـو خـوشحـال تـریـن حـالـتِ عـاشـق شـدنـم.💕

حـواسـت هـسـت؟ بـا تـو خـوشحـال تـریـن حـالـتِ عـاشـق شـدنـم.💕

حـواسـت هـسـت؟
بـا تـو خـوشحـال تـریـن
حـالـتِ عـاشـق شـدنـم...💕

مشاهده همه ی 8 نظر