بخندید و خوش باشید که دنیا ارزش غصه خوردن نداره

بروز رسانی 
یکی بود که دیگه نیست
گرفتارگرفتار
یکی بود که دیگه نیست
پست شماره 319961519 از یکی بود که دیگه نیست

.

مشاهده همه ی 17 نظر