بخندید و خوش باشید که دنیا ارزش غصه خوردن نداره

بروز رسانی 
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

بهترین صدقه آن است که دانشی بیاموزید وبه

بهترین صدقه

آن است که دانشی بیاموزید وبه دیگری آموزش دهید

بهترین صدقه

ان است که میان دونفر رااصلاح کنیم

بهترین صدقه

نگهداری زبان از زشتی هااست

بهترین صدقه

زبان شفاعت برای آزادی اسیراست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

امروز روز قشنگی میشه اگر هنر اینو داشته

امروز روز قشنگی میشه

اگر هنر اینو داشته باشیم

که قشنگ زندگی کنیم

زیبا ببینم

ونفس بکشم

وجز زیبایی نبینیم

چون،اعتقاد به خدا

زندگی را زیبا میکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

گمان می کنم هر آدمی باید پشت پنجره

گمان می کنم هر آدمی

باید پشت پنجره ی اتاقش،

یک گلدان گل شمعدانی

داشته باشد،

که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،

یادش بیفتد که روزهای غم هم

به پایان می رسند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

خنداندن افراد موجب فراموشی مشکلاتشان می شود

خنداندن افراد

موجب فراموشی مشکلاتشان می شود.

چه انسان نیکوکاری ست

آن کس که

فراموشی را به دیگران هدیه می دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم

ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می کنیم که از زندگی لذت ببریم

به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از این می گویند گوش ندهید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه

سعی کن آنقدر کامل باشی

که بزرگترین تنبیه تو

برای دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️❤️
مهربونمهربون
❤️❤️

جاده دلگیرست وقتے عشق همراهت نباشد دوستان

جاده دلگیرست وقتے عشق همراهت نباشد دوستان

جاده دلگیرست وقتے
عشق همراهت نباشد

دوستان باشند, امـــا
یار دلخواهت نباشد

غربتت را از همہ پنهان
ڪنی و هے بخــندے

یڪ نفر حتی حواسش
با غم و آهت نباشد

مشاهده همه ی 2 نظر