بروز رسانی 
MªrýªM
شیطونشیطون
MªrýªM

تو دنیایی کہ اسب آبی تو خشکی زندگی میکنه و رنگشم

تو دنیایی کہ اسب آبی تو خشکی زندگی میکنه و رنگشم طوسیه دیگه به کی میشہ اعتماد ڪرد!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید