بروز رسانی 
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

لـب هایت زیباترین سـاز بود وقتی با لـب هایم می

لـب هایت زیباترین سـاز بود
وقتی با لـب هایم می نواختم!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

محبت‌لیاقت‌میخواد‌!‌

محبت‌لیاقت‌میخواد‌!‌

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

تا اَبَد عاشقتم و این عشق ‌‌‌‌ادامه دارد!

تا اَبَد عاشقتم و این عشق ‌‌‌‌ادامه دارد!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

تا حالا کسی بهت گفته وقتی زیر بارون خیس میشی چه

تا حالا کسی بهت گفته وقتی زیر بارون خیس میشی چه قدر مَلوس میشی?!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

از آدما ك بزني برميگردي به خودت.!

از آدما ك بزني برميگردي به خودت...!

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امین لبخندعشق

یاد‌بگیر‌تنها‌باشی و به‌خودت‌تکیه‌کنی

یاد‌بگیر‌تنها‌باشی و به‌خودت‌تکیه‌کنی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید