بروز رسانی 
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان
آهنگ عید نو
آهنگ عیدنو

آهنگ عید نو

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان
آهنگ قدح
آهنگ قدح

آهنگ قدح

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

آهنگ الهی آهنگ الهی الهی به داد

آهنگ الهی آهنگ الهی الهی به داد
آهنگ الهی

آهنگ الهی
آهنگ الهی

الهی به داد دل بی کسان رس

به آه و به سوز غم این جهان رس

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

هیچ کس نمیتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند،

هیچ کس نمیتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه ی می‌توانند از حالا شروع کنند.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

بخاطر داشته باشید که حواس خود رابه هر چه متوجه کنیم

بخاطر داشته باشید که حواس خود رابه هر چه متوجه کنیم همان رابه دست می آوریم . آنتونی رابینز

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

هر گاه خبر هاي بد را بعنوان یک نیاز به تغییر

هر گاه خبر هاي بد را بعنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما ازآن شکست نخورده اید بلکه ازآن چیزهای تازه آموخته اید . بیل گیتس

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

زندگی عبارت است از ایستادگی.ندیده اي درخت بیشتر از بوته گیاه

زندگی عبارت است از ایستادگی.ندیده اي درخت بیشتر از بوته گیاه زندگی می‌کند و سنگ بیشتر از درخت

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید