بروز رسانی 
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─
مهربونمهربون
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─

اگرکسی باتمامِ بي مهريهايت تو را بیشتراز خودش دوست داشت

اگرکسی باتمامِ بي مهريهايت تو را بیشتراز خودش دوست داشت
او احمق نیست !!!
او یک انسان ساده است
که خدا برای امتحان لیاقتت برای تو فرستاده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─
مهربونمهربون
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─

همه‌ ما توسط کسانی که دوست‌ مان داشته‌ اند ساخته

همه‌ ما توسط کسانی که دوست‌ مان داشته‌ اند
ساخته و باز ساخته شده‌ایم
ما اثر افراد اندکی هستیم که در عشق‌ شان
به ما سماجت به خرج داده‌اند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─
مهربونمهربون
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─

اگر نمیتوانی به کسی امـید بدهی نا امیدش هم نکن

اگر نمیتوانی به کسی امـید بدهی
نا امیدش هم نکن
اگر نمیتوانی زخمی را مرحم باشی
نمک هم نباش …
اگر شنونده هستی پس رازدار خوبی هم باش
یک کلام، مهربان‌ باش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─
مهربونمهربون
─═हई╬ɯɐɹʎɐɯ╬ईह═─

همیشه با من بمان هیچکس عاشقانه تر از من

همیشه با من بمان هیچکس عاشقانه تر از من

همیشه با من بمان
هیچکس عاشقانه تر از من
نمی تواند تو را بسراید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A214
آروم و عادیآروم و عادی
A214

از من خبر بگير! كارى ندارد

از من خبر بگير! كارى ندارد

از من خبر بگير!

كارى ندارد

كافي ست صبح ها

دلت برايم تنگ شود

و بى اختيار

به نقطه اى خيره شوى

و به اين فكر كنى

كه چقدر بى خبرى از من...


كامران رسول زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Lili
Lili

خانه ام هرجا بود کاش در فاصله ای دورتر از

خانه ام هرجا بود
کاش در فاصله ای دورتر از بانگ سياستها بود
کاش معنای سياست اين بود
که قفس ها را در آن حبس کنيم
تا نفس ها آزاد شوند
کسی از راه قفس نان نخورد
و کبوتر نفروشد به کسی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

نوشتن آن‌گاه كه با ساقة تاكي بنويسم تا كه

نوشتن
آن‌گاه كه با ساقة تاكي بنويسم
تا كه برخيزم
سبد كاغذم از خوشة انگور پر شده است!
يك‌بار با سر بلبلي نوشتم
برخاستم... ليوان دم دستم لبريز از نغمه بود
روزي با بال پروانه‌اي نوشتم
برخاستم... سر ميز و تاقچة پنجره‌ام
لبريز از گل بنفشه بود
زماني هم
كه با شاخه گياه دشت انفال و حلبچه بنويسم
همين كه برخيزم...مي‌بينم:
اتاقم، خانه‌ام، شهرم، سرزمينم
همه آكنده از جيغ و داد و
از چشم كودكان و
از پستان زنان
ترجمه فارسی شعر شير كو بي كس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo
پست شماره 319009200 از Banoo

.

مشاهده همه ی 4 نظر